FloatToStr

Adam Boduch
FloatToStr
Moduł: SysUtils
```delphi function FloatToStr(Value: Extended): string; overload; function FloatToStr(Value: Extended; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje wartość zmiennoprzecinkową (typu [[Delphi/Extended]]) na łańcuch typu [[Delphi/String]]. Drugi parametr - FormatSettings umożliwia określenie szczegółowych informacji na temat lokalizacji przy konwersji (np. separator części dziesiętnych itp).

Użycie tej funkcji jest bardzo proste:

var
  S : String;
begin
  S := FloatToStr(100.123);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy