TFormatSettings

Adam Boduch
TFormatSettings
Moduł: SysUtils
type
 TFormatSettings = record
  CurrencyFormat: Byte;
  NegCurrFormat: Byte;
  ThousandSeparator: Char;
  DecimalSeparator: Char;
  CurrencyDecimals: Byte;
  DateSeparator: Char;
  TimeSeparator: Char;
  ListSeparator: Char;
  CurrencyString: string;
  ShortDateFormat: string;
  LongDateFormat: string;
  TimeAMString: string;
  TimePMString: string;
  ShortTimeFormat: string;
  LongTimeFormat: string;
  ShortMonthNames: array[1..12] of string;
  LongMonthNames: array[1..12] of string;
  ShortDayNames: array[1..7] of string;
  LongDayNames: array[1..7] of string;
  TwoDigitYearCenturyWindow: Word;
 end;

TFormatSettings definiuje rekord zawierający informacje przydatne w procesie konwersji danych. Zawiera bowiem informacje o lokalnych ustawieniach (np. format prezentacji daty). Przed użyciem rekordu należy wywołać funkcję GetLocaleFormatSettings.

Każdy element rekordu odpowiada nazwą zmiennej globalnej, czyli np. `ShortDateFormat` jest jednocześnie nazwą zmiennej globalnej zadeklarowanej również w module SysUtils.

Zobacz też:

0 komentarzy