GetLocaleFormatSettings

Adam Boduch
GetLocaleFormatSettings
Moduł: SysUtils
```delphi procedure GetLocaleFormatSettings(LCID: Integer; var FormatSettings: TFormatSettings); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] wypełnia strukturę FormatSettings (typu [[Delphi/TFormatSettings]]) zawierającą informacje odnośnie danej lokalizacji (np. format wyświetlania daty). Pierwszy parametr (LCID) musi zawierać kod ID oznaczający dany kraj. W przypadku Polski jest to 1045:
var
  FS : TFormatSettings;
begin
  GetLocaleFormatSettings(1045, FS);

  FS.TimeSeparator := '#';
  Label1.Caption := DateTimeToStr(Now, FS);
end;

W powyższym przykładzie pobieramy informacje na temat lokalizacji, a następnie zmieniamy separator czasu na znak #.

Zobacz też:

0 komentarzy