EncodeDate

Adam Boduch
EncodeDate
Moduł: SysUtils
```delphi function EncodeDate(Year, Month, Day: Word): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] na podstawie parametrów zwraca datę w postaci typu [[Delphi/TDateTime]]. Parametr Year określa rok (liczba z przedziału od 1 do 9999); Month - miesiąc (liczba z przedziału od 1 do 12), a Day - dzień (liczba z przedziału od 1 do 31, w zależności od miesiąca [#]_).

Przykład wykorzystania funkcji:

procedure TMyForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
  MyDate : TDateTime;
begin
  MyDate := EncodeDate(StrToInt(Edit1.Text), StrToInt(Edit2.Text), StrToInt(Edit3.Text));
  Label1.Caption := DateToStr(MyDate);
end;

Zobacz też:

0 komentarzy