StrToInt

Deti
StrToInt
Moduł: SysUtils
```delphi function StrToInt(const S: string): Integer; ``` Funkcja służy do konwersji tekstu zapisanego w zmiennej S na liczbę całkowitą - o ile to możliwe:
var
  s: string;
  i: Integer;
begin
  s := '25';
  i := StrToInt(s); // tutaj następuje konwersja przy pomocy funkcji
end;

Jeśli zmienna S nie będzie zawierała poprawnie zapisanej liczby wystąpi wyjątek EConvertError.

Zmienna S może również zawierać liczbę zapisaną w postaci szesnastkowej:

var
  i: Integer;
  s: string;
begin
  s := '$A';
  i := StrToInt(s); // funkcja również zadziała prawidłowo

Zobacz też:

0 komentarzy