EncodeTime

Adam Boduch
EncodeTime
Moduł: SysUtils
```delphi function EncodeTime(Hour, Min, Sec, MSec: Word): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość czasu zapisaną w postaci [[Delphi/TDateTime]] na podstawie parametrów. Hour oznacza godzinę (liczba z przedziału 0-23); Min - minuty (liczba z przedziału 0-59); Sec - sekundy (liczba z przedziału 0-59), a MSec - milisekundy (liczba z przedziału od 0 do 999).

Prosty przykład użycia:

procedure TMyForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
  MyTime : TDateTime;
begin
  MyTime := EncodeTime(13, 9, 20, 100);
  Label1.Caption := TimeToStr(MyTime);
end;

Jeżeli podane zostaną złe parametry, funkcja wykona wyjątek EConvertError.

Zobacz też:

0 komentarzy