Obliczenia

Adam Boduch
NazwaOpis
CompareDatePorównuje dwie daty
CompareDateTimePorównuje dwie wartości określające datę i czas
CompareTimePorównuje dwie wartości określające czas
CurrentYearZwraca bieżący rok
DateZwraca bieżącą datę
DateOfNa podstawie wartości typu TDateTime zwraca jedynie datę (bez czasu)
DayOfZwraca numer dnia miesiąca (liczba z przedziału 1..31)
DayOfTheMonthZwraca dzień miesiąca (w postaci liczby od 1 do 31)
DayOfTheWeekZwraca dzień tygodnia (w postaci liczby od 1 do 7)
DayOfTheYearZwraca dzień roku (w postaci liczby od 1 do 366)
DayOfWeekZwraca dzień tygodnia (w postaci liczby od 1 do 7)
DaysBetweenOblicza różnicę dni pomiędzy dwoma datami
DaysInAMonthZwraca ilość dni w danym miesiącu
DaysInAYearZwraca ilość dni w danym roku
DaysBetweenZwraca różnicę w ilościach dni pomiędzy dwoma datami (typu Integer)
DaySpanZwraca różnicę w ilościach dni pomiędzy dwoma datami (typu Double)
DecodeDateZ podanej daty "wydobywa" dzień, miesiąc oraz rok
DecodeDateTimeZ podanej daty "wydobywa" dzień, miesiąc oraz rok, a także godzinę, ilość sekund oraz milisekund
DecodeTimeZ podanej daty "wydobywa" godzinę, ilość minut oraz sekund a także milisekund
EncodeDateZwraca dane w postaci TDateTime na podstawie wartości określającej dzień, rok oraz miesiąc
EncodeDateTimeZwraca dane w postaci TDateTime na posdtawie wartości określającej dzień, rok miesiąc, godzinę, minutę oraz sekundę
EncodeTimeNa podstawie wartości określającej godzinę, minutę oraz sekundę - zwraca wartość typu TDateTime
EndOfADayNa podstawie parametrów określających dzień oraz rok zwraca datę w postaci TDateTime
EndOfAMonthNa podstawie parametrów określających miesiąc oraz rok zwraca datę w postaci TDateTime
EndOfAWeekNa podstawie parametrów określających rok i tydzień zwraca datę w postaci TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę tygodnia
EndOfTheDayNa podstawie parametru TDateTime zwraca wartość TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę dnia
EndOfTheMonthNa podstawie parametru TDateTime zwraca wartość TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę miesiąca
EndOfTheWeek
EndOfTheYear
HourOfNa podstawie wartości typu TDateTime zwraca godzinę
HourOfTheDay
HourOfTheMonth
HourOfTheWeek
HourOfTheYear
HoursBetweenZwraca różnicę godzin na podstawie podanych wartości typu TDateTime
HoursBetweenZwraca różnicę w ilościach godzin pomiędzy dwoma datami (typu Integer)
HourSpanZwraca różnicę w ilościach godzin pomiędzy dwoma datami (typu Double)
IncDayZwiększa ilość dni na podstawie podanych parametrow
IncMilliSecondZwiększa ilość milisekund na podstawie podanych parametrów
IncMinuteZwiększa ilość minut na podstawie podanych parametrów
IncMonthZwiększa numer miesiąca na podstawie podanych parametrów
IncSecondZwiększa ilość sekund na podstawie podanych parametrów
IncWeekZwiększa wartość określającą ilość tygodni
IncYearZwiększa ilość lat na podstawie podanych parametrów
IsLeapYearZwraca True jeżeli podany rok jest rokiem przestępnym
IsSameDayZwraca wartość True jeżeli w podanych datach dzień jest taki sam
IsTodayZwraca True jeżeli dzień podany w parametrze (w postaci TDateTime) odpowiada bieżącemu
IsValidDateZwraca True jeżeli podane wartości stanowią poprawną datę
IsValidDateDay
IsValidDateMonthWeek
IsValidDateTimeZwraca True jeżeli podane parametrze wartości stanowią poprawną datę i czas
IsValidDateMonthWeek
IsValidDateWeek
IsValidDateMonthWeek
IsValidTimeZwraca True jeżeli podane w parametrze parametry stanowią prawidłową datę
IsValidDateMonthWeek
MinutesBetweenZwraca różnicę w minutach pomiędzy dwoma datami (typu Integer)
MinuteSpanZwraca różnicę w minutach pomiędzy dwoma datami (typu Double)
MinuteOfZ podanego czasu zwraca liczbę minut
MilliSecondOfZ podanej daty zwraca liczbę milisekund
MonthsBetweenZwraca różnicę w miesiącach pomiędzy dwoma datami (typu Integer)
MonthSpanZwraca różnicę w miesiącach pomiędzy dwoma datami (typu Double)
MonthOfNa podstawie daty zwraca numer miesiąca z przedziału 1 do 12
MonthOfTheYearNa podstawie daty zwraca numer miesiąca z przedziału 1 do 12
RecodeDate
RecodeTime
ReplaceDateZamienia wartości określające datę
ReplaceTimeZamienia wartości określające czas
SecondOfZ podanej daty i czasu zwraca liczbę sekund
WeekOfZ podanej daty zwraca numer tygodnia
YearsBetweenZwraca różnicę w ilościach lat pomiędzy dwoma datami (typu Integer)
YearSpanZwraca różnicę w ilościach lat pomiędzy dwoma datami (typu Double)
YearOfZ podanej daty zwraca rok
HoursPerDayZwraca ilość godzin w ciągu doby
MinsPerDayZwraca ilość minut w dniu
MinsPerHourZwraca ilość minut w ciągu godziny
MonthDaysZwraca ilość dni w miesiącu
MSecsPerDayZwraca ilość milisekund w ciągu dnia
MSecsPerSecZwraca ilość milisekund mieszczących się w jednej sekundzie
SecsPerDayZwraca ilość sekund ciągu dnia
SecsPerMinZwraca ilość sekund ciągu minuty

SecondSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2212 odsłon

MiliSecondSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1895 odsłon

MiliSecondsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2643 odsłony

SecondsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3267 odsłon

MinutesBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3260 odsłon

YearsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2737 odsłon

WeekSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1878 odsłon

WeeksBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2062 odsłony

MonthsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 2675 odsłon

MonthsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 2675 odsłon

YearSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2418 odsłon

MinuteSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2587 odsłon

MonthSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2213 odsłon

HourSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2319 odsłon

DaySpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2726 odsłon

2 komentarzy

Polecam zmienić tytuł na "Obliczenia typu "Data i Czas"