Obliczenia

Adam Boduch
NazwaOpis
[[Delphi/CompareDate]]Porównuje dwie daty
[[Delphi/CompareDateTime]]Porównuje dwie wartości określające datę i czas
[[Delphi/CompareTime]]Porównuje dwie wartości określające czas
[[Delphi/CurrentYear]]Zwraca bieżący rok
[[Delphi/Date]]Zwraca bieżącą datę
[[Delphi/DateOf]]Na podstawie wartości typu [[Delphi/TDateTime]] zwraca jedynie datę (bez czasu)
[[Delphi/DayOf]]Zwraca numer dnia miesiąca (liczba z przedziału 1..31)
[[Delphi/DayOfTheMonth]]Zwraca dzień miesiąca (w postaci liczby od 1 do 31)
[[Delphi/DayOfTheWeek]]Zwraca dzień tygodnia (w postaci liczby od 1 do 7)
[[Delphi/DayOfTheYear]]Zwraca dzień roku (w postaci liczby od 1 do 366)
[[Delphi/DayOfWeek]]Zwraca dzień tygodnia (w postaci liczby od 1 do 7)
[[Delphi/DaysBetween]]Oblicza różnicę dni pomiędzy dwoma datami
[[Delphi/DaysInAMonth]]Zwraca ilość dni w danym miesiącu
[[Delphi/DaysInAYear]]Zwraca ilość dni w danym roku
[[Delphi/DaysBetween]]Zwraca różnicę w ilościach dni pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Integer]])
[[Delphi/DaySpan]]Zwraca różnicę w ilościach dni pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Double]])
[[Delphi/DecodeDate]]Z podanej daty "wydobywa" dzień, miesiąc oraz rok
[[Delphi/DecodeDateTime]]Z podanej daty "wydobywa" dzień, miesiąc oraz rok, a także godzinę, ilość sekund oraz milisekund
[[Delphi/DecodeTime]]Z podanej daty "wydobywa" godzinę, ilość minut oraz sekund a także milisekund
[[Delphi/EncodeDate]]Zwraca dane w postaci [[Delphi/TDateTime]] na podstawie wartości określającej dzień, rok oraz miesiąc
[[Delphi/EncodeDateTime]]Zwraca dane w postaci [[Delphi/TDateTime]] na posdtawie wartości określającej dzień, rok miesiąc, godzinę, minutę oraz sekundę
[[Delphi/EncodeTime]]Na podstawie wartości określającej godzinę, minutę oraz sekundę - zwraca wartość typu [[Delphi/TDateTime]]
[[Delphi/EndOfADay]]Na podstawie parametrów określających dzień oraz rok zwraca datę w postaci [[Delphi/TDateTime]]
[[Delphi/EndOfAMonth]]Na podstawie parametrów określających miesiąc oraz rok zwraca datę w postaci [[Delphi/TDateTime]]
[[Delphi/EndOfAWeek]]Na podstawie parametrów określających rok i tydzień zwraca datę w postaci [[Delphi/TDateTime]] która reprezentuje ostatnią milisekundę tygodnia
[[Delphi/EndOfTheDay]]Na podstawie parametru [[Delphi/TDateTime]] zwraca wartość [[Delphi/TDateTime]] która reprezentuje ostatnią milisekundę dnia
[[Delphi/EndOfTheMonth]]Na podstawie parametru [[Delphi/TDateTime]] zwraca wartość [[Delphi/TDateTime]] która reprezentuje ostatnią milisekundę miesiąca
[[Delphi/EndOfTheWeek]]
[[Delphi/EndOfTheYear]]
[[Delphi/HourOf]]Na podstawie wartości typu [[Delphi/TDateTime]] zwraca godzinę
[[Delphi/HourOfTheDay]]
[[Delphi/HourOfTheMonth]]
[[Delphi/HourOfTheWeek]]
[[Delphi/HourOfTheYear]]
[[Delphi/HoursBetween]]Zwraca różnicę godzin na podstawie podanych wartości typu [[Delphi/TDateTime]]
[[Delphi/HoursBetween]]Zwraca różnicę w ilościach godzin pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Integer]])
[[Delphi/HourSpan]]Zwraca różnicę w ilościach godzin pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Double]])
[[Delphi/IncDay]]Zwiększa ilość dni na podstawie podanych parametrow
[[Delphi/IncMillisecond]]Zwiększa ilość milisekund na podstawie podanych parametrów
[[Delphi/IncMinute]]Zwiększa ilość minut na podstawie podanych parametrów
[[Delphi/IncMonth]]Zwiększa numer miesiąca na podstawie podanych parametrów
[[Delphi/IncSecond]]Zwiększa ilość sekund na podstawie podanych parametrów
[[Delphi/IncWeek]]Zwiększa wartość określającą ilość tygodni
[[Delphi/IncYear]]Zwiększa ilość lat na podstawie podanych parametrów
[[Delphi/IsLeapYear]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli podany rok jest rokiem przestępnym
[[Delphi/IsSameDay]]Zwraca wartość [[Delphi/True]] jeżeli w podanych datach dzień jest taki sam
[[Delphi/IsToday]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli dzień podany w parametrze (w postaci [[Delphi/TDateTime]]) odpowiada bieżącemu
[[Delphi/IsValidDate]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli podane wartości stanowią poprawną datę
[[Delphi/IsValidDateDay]]
[[Delphi/IsValidDateMonthWeek]]
[[Delphi/IsValidDateTime]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli podane parametrze wartości stanowią poprawną datę i czas
[[Delphi/IsValidDateMonthWeek]]
[[Delphi/IsValidDateWeek]]
[[Delphi/IsValidDateMonthWeek]]
[[Delphi/IsValidTime]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli podane w parametrze parametry stanowią prawidłową datę
[[Delphi/IsValidDateMonthWeek]]
[[Delphi/MinutesBetween]]Zwraca różnicę w minutach pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Integer]])
[[Delphi/MinuteSpan]]Zwraca różnicę w minutach pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Double]])
[[Delphi/MinuteOf]]Z podanego czasu zwraca liczbę minut
[[Delphi/MilliSecondOf]]Z podanej daty zwraca liczbę milisekund
[[Delphi/MonthsBetween]]Zwraca różnicę w miesiącach pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Integer]])
[[Delphi/MonthSpan]]Zwraca różnicę w miesiącach pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Double]])
[[Delphi/MonthOf]]Na podstawie daty zwraca numer miesiąca z przedziału 1 do 12
[[Delphi/MonthOfTheYear]]Na podstawie daty zwraca numer miesiąca z przedziału 1 do 12
[[Delphi/RecodeDate]]
[[Delphi/RecodeTime]]
[[Delphi/ReplaceDate]]Zamienia wartości określające datę
[[Delphi/ReplaceTime]]Zamienia wartości określające czas
[[Delphi/SecondOf]]Z podanej daty i czasu zwraca liczbę sekund
[[Delphi/WeekOf]]Z podanej daty zwraca numer tygodnia
[[Delphi/YearsBetween]]Zwraca różnicę w ilościach lat pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Integer]])
[[Delphi/YearSpan]]Zwraca różnicę w ilościach lat pomiędzy dwoma datami (typu [[Delphi/Double]])
[[Delphi/YearOf]]Z podanej daty zwraca rok
[[Delphi/HoursPerDay]]Zwraca ilość godzin w ciągu doby
[[Delphi/MinsPerDay]]Zwraca ilość minut w dniu
[[Delphi/MinsPerHour]]Zwraca ilość minut w ciągu godziny
[[Delphi/MonthDays]]Zwraca ilość dni w miesiącu
[[Delphi/MSecsPerDay]]Zwraca ilość milisekund w ciągu dnia
[[Delphi/MSecsPerSec]]Zwraca ilość milisekund mieszczących się w jednej sekundzie
[[Delphi/SecsPerDay]]Zwraca ilość sekund ciągu dnia
[[Delphi/SecsPerMin]]Zwraca ilość sekund ciągu minuty

SecondSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2982 odsłony

MiliSecondSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2643 odsłony

MiliSecondsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3354 odsłony

SecondsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4181 odsłon

MinutesBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4273 odsłony

YearsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3668 odsłon

WeekSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2603 odsłony

WeeksBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2838 odsłon

MonthsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 3594 odsłony

MonthsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 3594 odsłony

YearSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3214 odsłon

MinuteSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3365 odsłon

MonthSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2929 odsłon

HourSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3130 odsłon

DaySpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3662 odsłony

2 komentarzy

Polecam zmienić tytuł na "Obliczenia typu "Data i Czas"