DecodeDateTime

Adam Boduch
DecodeDateTime
Moduł: DateUtils
```delphi procedure DecodeDateTime(const AValue: TDateTime; out AYear, AMonth, ADay, AHour, AMinute, ASecond, AMilliSecond: Word); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] rozbija datę i czas zapisaną w parametrze AValue na pojedyńcze wartości przypisywane do parametrów: AYear (rok), AMonth (miesiąc), ADay (dzień), AHour (godzina), AMinute (minuta), ASecond (sekunda), AMillisecond (milusekunda). Procedura działa podobnie jak dwie inne, znajdujące się w module [[Delphi/Moduły/SysUtils]]: [[Delphi/DecodeDate]] oraz [[Delphi/DecodeTime]].

Zobacz też:

0 komentarzy