CSS

Outline

outline - tworzy obrys elementu. Obrysy są bardzo podobne do obramowań ale można go stosować je dla elementów, które nie są prostokątne (Button, Option, Select, itd). Obrys stworzony w ten sposób nie zajmuje miejsca w elemencie tylko jest rysowany na zewnątrz. Przykładowo, pierwszy przycisk posiada styl outline, drugi natomiast border.

<button style="outline: 15px solid blue; width: 110px; height: 50px;">outline</button> <button style="border: 15px solid red; width: 110px; height: 50px;">border</button>

<button style="outline: 15px solid blue; width: 110px; height: 50px;">outline</button> <button style="border: 15px solid red; width: 110px; height: 50px;">border</button>


Outline może przyjąć 4 wartości:
* [[css/outline-width]]
* [[css/outline-style]]
* [[css/outline-color]]
* [[css/inherit]]
<h2>Polecenia pokrewne</h2>
* [[css/border]], [[css/outline-width]], [[css/outline-style]], [[css/outline-color]]
<h2>Odpowiednik html</h2>
* brak
<h2>Wersja specyfikacji</h2>
* <a href="http://www.w3.org/TR/CSS21/">CSS 2.1</a>
<h2>Wsparcie przeglądarek</h2>
* Internet Explorer 6 nie obsługuje polecenia
CSS

0 komentarzy