Border

Border definiuje cechy obramowania elementu. Można zawrzeć w nim jednocześnie style Border-width, Border-style i Border-color.

Grubość obramowania

border: 1px

Grubość podaje sie w jednostkach miary, zobacz: Jednostki.

Styl obramowania

Ustala styl wszystkich czterech krawędzi, zobacz Border-style.

Kolor obramowania

border: red

Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu rgb(<i>r</i>, <i>g</i>, <i>b</i>), w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa</dfn>

Wartości mieszane

Border może definiować jednocześnie wszystkie 3 style, np

border: 1px solid red

Polecenia pokrewne

Odpowiednik html

Wersja specyfikacji

Wsparcie przeglądarek

  • Opera 3.5
  • Internet Explorer 4
CSS

0 komentarzy