Select

`<select>`

Tworzy rozwijaną listę.

Zobacz też: Form, Option, Optgroup

Przykład użycia

<select> <option value="cpp">C++</option> <option value="delphi">Delphi</option> <option value="xml">XML</option> <option value="php">PHP</option> </select> ``` <select> <option value="cpp">C++</option> <option value="delphi">Delphi</option> <option value="xml">XML</option> <option value="php">PHP</option> </select>

Opcjonalne atrybuty

Disabled - wyłącza listę rozwijaną</li> multiple - umożliwia wybieranie wielu pozycji jednocześnie</li> Name - unikatowa nazwa listy</li> Size - ilość widocznych elementów</li> </ul>

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/title]] * [[(X)HTML/Atrybuty/dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/lang]] * xml:lang * [[(X)HTML/Atrybuty/accesskey]] * [[(X)HTML/Atrybuty/tabindex]]

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onfocus]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onblur]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onchange]]

0 komentarzy