Option

`<option>`

Element na liście rozwijanej

Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: `<option />` Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. Różnice między HTML i XHTML.

Zobacz też: Form, Select, Optgroup

<select> <option value="cpp">C++</option> <option value="delphi">Delphi</option> <option value="xml">XML</option> <option value="php">PHP</option> </select>


<select>
  <option value ="cpp">C++</option>
  <option value ="delphi">Delphi</option>
  <option value ="xml">XML</option>
  <option value ="php">PHP</option>
</select>

<h2>Opcjonalne atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/disabled]] - tak oznaczonej opcji formularza nie można zaznaczyć
* [[(X)HTML/Atrybuty/label]] - etykieta potrzebna gdy występuje tag [[(X)HTML/Optgroup]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/selected]] - powoduje ze ta opcja jest domyślnie zaznaczona
* [[(X)HTML/Atrybuty/value]] - tekst wysłany z tego pola formularza do serwera

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:lang
* [[(X)HTML/Atrybuty/tabindex]]

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy