Option

`<option>`

Element na liście rozwijanej

Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: `<option />`

Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. Różnice między HTML i XHTML.

Zobacz też: Form, Select, Optgroup

<select> <option value="cpp">C++</option> <option value="delphi">Delphi</option> <option value="xml">XML</option> <option value="php">PHP</option> </select> ``` <select> <option value="cpp">C++</option> <option value="delphi">Delphi</option> <option value="xml">XML</option> <option value="php">PHP</option> </select>

Opcjonalne atrybuty

Disabled - tak oznaczonej opcji formularza nie można zaznaczyć</li> label - etykieta potrzebna gdy występuje tag Optgroup </li> selected - powoduje ze ta opcja jest domyślnie zaznaczona</li> Value - tekst wysłany z tego pola formularza do serwera</li> </ul>

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/title]] * [[(X)HTML/Atrybuty/dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/lang]] * xml:lang * [[(X)HTML/Atrybuty/tabindex]]

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy