Frameset

arturo182

`<frameset>`

Element definiuje zbiór ramek. Wykorzystuje się go zamiast elementu BODY w stronach z ramkami.

Zobacz też

Przykład użycia

<frameset cols="33%,33%,*"> <frame src="ramka1.html" scrolling="yes" name="lewa"> <frame src="ramka2.html" scrolling="yes" name="srodkowa"> <frame src="ramka3.html" scrolling="yes" name="prawa"> <noframes>Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.</noframes> </frameset>


<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/rows]] - liczba oraz rozmiar wierszy, podawane w pikselach, punktach lub wartość domyślna (*) oddzielane przecinkami
* [[(X)HTML/Atrybuty/cols]] - liczba oraz rozmiar kolumn, podawane w pikselach, punktach lub wartość domyślna (*) oddzielane przecinkami
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS

<h2>Atrybuty niestandardowe</h2>
<div style="background-color: #FFECC6; text-align: justify; padding: 5px; border: 1px solid #845900;">
<b>Uwaga!</b>
Poniższe atrybuty znacznika `<frameset>` nie są zawarte w standardzie języka HTML i XHTML, ale są obsługiwane przez niektóre przeglądarki internetowe - są to pozostałości po rozszerzeniach HTML różnych firm w okresie wojny przeglądarek.
Ich używanie jest jednak <b>wysoce niezalecane</b> i powoduje <b>niezgodność strony</b> z zadeklarowanym typem dokumentu. 
</div>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Border]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Bordercolor]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Frameborder]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Framespacing]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Language]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Hidefocus]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Tabindex]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Unselectable]]

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/onload]] - reakcje na pobranie dokumentu HTML przez przeglądarkę
* [[(X)HTML/Atrybuty/onunload]] - reakcje na usunięcie dokumentu HTML przez przeglądarkę

<h2>Zdarzenia niestandardowe</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onactivate]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onafterprint]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onbeforedeactivate]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onbeforeprint]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onbeforeunload]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onblur]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/oncontrolselect]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondeactivate]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onfocus]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmoveend]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmovestart]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onresizeend]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onresizestart]]

0 komentarzy