Programowanie w języku Delphi

AnsiStrLIComp

 • 2012-06-16 12:23
 • 0 komentarzy
 • 589 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
AnsiStrIComp
Moduł: SysUtils

function AnsiStrLIComp(S1, S2: PChar; MaxLen: Cardinal): Integer;

Ta Metoda jest połączeniem AnsiStrLComp oraz AnsiStrIComp. A służy ona do porównywania napisów (zwraca 0 jeżeli są równe i wartość niezerową jeżeli są różne), oraz sprawdza do podanej długości (trzeci parametr) i nie rozróżnia dużych i małych liter.

program Foo;
 
uses
 SysUtils;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 S1, S2: String;
 
begin
 S1 := '4programmers';
 S2 := '4programmers.net'
 Writeln(AnsiStrLiComp(PChar(S1), PChar(S2), 16)); // Zobaczymy -1
 
 S1 := '4pRoGrAmMeRs';
 S2 := '4programmers.net'
 Writeln(AnsiStrLiComp(PChar(S1), PChar(S2), 12)); // Zobaczymy 0
end.


Zobacz też: