Programowanie w języku Delphi

AnsiStrIComp

 • 2012-06-16 12:20
 • 0 komentarzy
 • 618 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
AnsiStrIComp
Moduł: SysUtils

function AnsiStrIComp(S1, S2: PChar): Integer;

Funkcja służy do porównywania łańcuchów, i zwraca 0 jeżeli są równe oraz wartość niezerową jeżeli są różne.


Funkcja nie rozróżnia dużych i małych liter.

program Foo;
 
uses
 SysUtils;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 S1, S2: String;
 
begin
 S1 := '4programmers';
 S2 := '4programmers.net'
 Writeln(AnsiStrComp(PChar(S1), PChar(S2))); // Zobaczymy -1
 
 S1 := '4pRoGrAmMeRs';
 S2 := '4programmers'
 Writeln(AnsiStrComp(PChar(S1), PChar(S2))); // Zobaczymy 0
end.


Zobacz też: