AnsiStrIComp

Riddle
AnsiStrIComp
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiStrIComp(S1, S2: PChar): Integer; ``` Funkcja służy do porównywania łańcuchów, i zwraca 0 jeżeli są równe oraz wartość niezerową jeżeli są różne.

Funkcja nie rozróżnia dużych i małych liter.

program Foo;

uses
  SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S1, S2: String;

begin
  S1 := '4programmers';
  S2 := '4programmers.net'
  Writeln(AnsiStrComp(PChar(S1), PChar(S2))); // Zobaczymy -1

  S1 := '4pRoGrAmMeRs';
  S2 := '4programmers'
  Writeln(AnsiStrComp(PChar(S1), PChar(S2))); // Zobaczymy 0
end.

Zobacz też:

0 komentarzy