AnsiStrLIComp

Riddle
AnsiStrIComp
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiStrLIComp(S1, S2: PChar; MaxLen: Cardinal): Integer; ``` Ta Metoda jest połączeniem [[Delphi/AnsiStrLComp]] oraz [[Delphi/AnsiStrIComp]]. A służy ona do porównywania napisów (zwraca 0 jeżeli są równe i wartość niezerową jeżeli są różne), oraz sprawdza do podanej długości (trzeci parametr) i nie rozróżnia dużych i małych liter.
program Foo;

uses
  SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S1, S2: String;

begin
  S1 := '4programmers';
  S2 := '4programmers.net'
  Writeln(AnsiStrLiComp(PChar(S1), PChar(S2), 16)); // Zobaczymy -1

  S1 := '4pRoGrAmMeRs';
  S2 := '4programmers.net'
  Writeln(AnsiStrLiComp(PChar(S1), PChar(S2), 12)); // Zobaczymy 0
end.

Zobacz też:

0 komentarzy