AnsiStrComp

Riddle
AnsiStrComp
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiStrComp(S1, S2: PChar): Integer; ``` Funkcja służy do porównywania łańcuchów, i zwraca 0 jeżeli są równe oraz wartość niezerową jeżeli są różne.
program Foo;

uses
  SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S1, S2: String;

begin
  S1 := '4programmers';
  S2 := '4programmers.net'
  Writeln(AnsiStrComp(PChar(S1), PChar(S2))); // Zobaczymy -1
end.

Zobacz też:

0 komentarzy