Programowanie w języku C/C++ » Biblioteka standardowa

Ctime

  • 2006-10-21 18:35
  • 0 komentarzy
  • 6622 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Standardowa biblioteka C zawierająca funkcje związane z data i czasem.

Funkcje


asctime
Konwertuje strukturę tm na łańcuch.
clock
Zwraca ilość taktów zegara wykonanych od momentu rozpoczęcia procesu.
ctime
Konwertuje wartość time_t do łańcucha.
difftime
Zwraca różnice między dwoma czasami.
gmtime
Konwertuje wartość time_t do struktury tm w czasie UTC.
localtime
Konwertuje wartość time_t do struktury tm w czasie lokalnym.
mktime
Konwertuje wartość time_t do struktury tm.
time
Zwraca bieżący czas.


Typy i stałe


  • CLK_TCK - Stała definiująca ilość taktów zegara na sekundę, używana przez funkcje clock
  • clock_t i time_t - ty danych zwracanych przez funkcje clock i time, przeważnie definiowane jako long int.
  • tm - struktura używana bądź zwracana przez funkcje asctime, gmtime, localtime i mktime.
  1. Kafelki
  2. Lista

Asctime

Tm

Clock

Gmtime

Localtime

Time