Programowanie w języku C/C++

Mktime

funkcja ta przekształca dane o czasie zawarte w tm na tekst:

#include <time.h>


<code=cpp>
size_t mktime (
char * s,
size_t max,
const char * format,
const tm * t
);argumenty:

s

wskaźnik do tablicy znakowej, w której zostaną umieszczone informacje o czasie

max

rozmiar tablicy

format

format tekstu:
%a - trzyliterowe oznaczenie dnia
%A - pełna nazwa dnia
%b - trzyliterowe oznaczenie miesiąca
%B - pełna nazwa miesiąca
%c - data w formacie: Pon Lip 30 14:56:07 2005
%d - dzień miesiąca (01-31)
%H - godzina (00-23)
%I - godzina (01-12)
%j - dzień w roku (001-366)
%m - miesiąc (01-12)
%M - minuta (00-59)
%p - oznaczenie AM lub PM
%S - sekunda (00-59)
%U - numer tygodnia, przy założeniu, że tydzień rozpoczyna się od niedzieli (00-53)
%w - dzień tygodnia (0-6)
%W - numer tygodnia, przy założeniu, że tydzień rozpoczyna sie od poniedziałku (00-53)
%x - data w formacie: 11/29/99
%X - czas w formacie: 22:57:37
%y - dwucyfrowe oznaczenie roku
%y - czterocyfrowe oznaczenie roku
%Z - oznaczenie strefy czasowej
%% - znak %

t

wskaźnik do [struktury tm;time;tm], z której będą pobrane informacje o czasie

wartość zwracana:

size_t

długość tekstu w przypadku powodzenia operacji lub zero, gdy tablica na tekst jest zbyt mała<code=cpp>