(X)HTML » Semantyczne

Table

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 598 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Tag ten tworzy tabelę, która służy do przedstawiania danych tabelarycznych. Wewnątrz tabeli można umieścić wiersze, komórki, nagłówki oraz inne tabelki.

Przykład użycia


<table border="1" rules="all">
  <tr>
     <td>aa</td><td>ab</td><td>ac</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ba</td><td>bb</td><td>bc</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ca</td><td>cb</td><td>cc</td>
  </tr>
</table>


aaabac
babbbc
cacbcc


Atrybuty opcjonalne


Atrybuty align i bgcolor mają status Deprecated w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 Strict są zabronione! W zamian należy używać styli CSS.


Główne atrybuty


Dostępne zdarzenia