Del

pawkow

``

Znacznikiem tym obejmuje się tekst który został usunięty, pokazując zmiany w dokumencie (dezaktualizację fragmentu treści). Tekst znajdujący się pomiędzy znacznikami <del> i </del> standardowo ukazuje się w przeglądarce jako przekreślony.

Przykład użycia:

Tekst skasowany<del>Tekst skasowany</del>

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* xml:lang
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]

<h2>Opcjonalne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Cite]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Datetime]]

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy