S

Bełdzio

`<s> oraz <strike>`

Znaczniki <s> oraz <strike> przekreślają tekst. Tag <strike> jest aliasem tagu <s>.

Znacznik ten ma status [[(X)Html/Deprecated]] w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Należy zastąpić tagiem [[(X)HTML/del]], jeśli chcemy oznaczyć, że treść została np. usunięta, lub odpowiednim stylem css, jeśli chcemy stylizować dany tekst.

Przykład użycia

To jest tekst zwykły, <s>a to przekreślony</s> To jest tekst zwykły, <strike>a to przekreślony</strike> To jest tekst zwykły, a to przekreślony. ```

Główne Atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/title]] * [[(X)HTML/Atrybuty/dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/lang]] * xml:lang

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy