Acos

Coldpeer
Math.acos(x);

Metoda obiektu Math oblicza arcus cosinus z liczby przekazanej w parametrze x. Zakres liczby, którą można przekazać do parametru, to od -1 do 1. Spójrz na przykład:

alert(Math.acos(-1));

Komunikat wyświetli akurat wartość liczby PI:

3.141592653589793

W przypadku, gdy przekazana liczba nie mieści się w zakresie podanym na początku:

alert(Math.acos(4));

Metoda poinformuje o tym i komunikat wyświetli:

NaN

Zobacz też:

0 komentarzy