Asin

Coldpeer
Math.asin(x);

Metoda obiektu Math oblicza arcus sinus z liczby przekazanej w parametrze x. Zakres liczby, którą można przekazać do parametru, to od -1 do 1. Spójrz na przykład:

alert(Math.asin(0.83));

Komunikat wyświetli:

0.9791076843683526

W przypadku, gdy przekazana liczba nie mieści się w zakresie podanym na początku:

alert(Math.asin(4));

Metoda poinformuje o tym i komunikat wyświetli:

NaN

Zobacz też:

0 komentarzy