PI

Coldpeer
Math.PI

Właściwość obiektu Math wyświetla wartość liczby PI (3.14...). Spójrz na przykład:

alert(Math.PI);

Komunikat wyświetli:

3.141592653589793

Zobacz też:

0 komentarzy