Docker-compose: aplikacja + baza danych

Odpowiedz Nowy wątek
2020-02-19 01:07

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

0

Mam problem aby połączyć się z poziomu aplikacji z bazą danych MySQL. Obie usługi są uruchamiane w kontenerach.
Mam napisanego Dockerfile dla aplikacji w Golangu:

FROM golang:latest
 WORKDIR /app
 COPY go.mod go.sum ./
RUN go mod download
 COPY . .
WORKDIR /app/bin
 EXPOSE 8080
 RUN go run ./../cmd/web/

W aplikacji łączę się do bazy danych korzystając z database/sql:

dsn = "user1:[email protected](wpmysql:3306)/wp?parseTime=true"
db, err := sql.Open("mysql", dsn)

docker-compose.yml wygląda tak:

version: '3'
services:
 db:
  image: mysql:5.7
  container_name: ${MYSQL_CONTAINER_NAME}
  ports: 
    - 3306:3306
  command: --init-file /usr/src/app/init.sql
  volumes:
    - ./init.sql:/usr/src/app/init.sql
  environment:
    - MYSQL_USER=${MYSQL_USER}
    - MYSQL_PASSWORD=${MYSQL_PASS}
    - MYSQL_DATABASE=${MYSQL_DB}
    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=${DB_PASSWORD}
  networks:
    - fullstack
 web:
  container_name: wpapi
  build: .
  ports:
    - 8080:8080
  restart: on-failure
  volumes:
    - .:/usr/src/app/
  depends_on:
    - db
  networks:
    - fullstack

networks:
  fullstack:
    driver: bridge

W tym samym katalogu, co docker-compose.yaml mam plik .env:

DB_PASSWORD=pass
MYSQL_PORT=3306
MYSQL_USER=user1
MYSQL_PASS=pass
MYSQL_DB=wp
MYSQL_CONTAINER_NAME=wpmysql

Powywołaniu komendy docker-compose up dostaję błąd: ERROR main.go:46: dial tcp: lookup wpmysql on 37.8.214.2:53: no such host. Ponadto po wylistowaniu kontenerów poprzez docker ps -a dostaję tylko

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
546fb3d40786    f56454650323    "/bin/sh -c 'go run …"  About a minute ago  Up About a minute  8080/tcp      blissful_hertz

Nie wiem dlaczego nie jest uruchomiony kontener wpmysql. Jeżeli w docker-compose usunę całą część odpowiedzialną za web i zostawię tylko db, wówczas kontener wpmysql uruchamia i lista kontenerów wygląda tak:

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS                NAMES
7f6c76cc9c4f    mysql:5.7      "docker-entrypoint.s…"  48 seconds ago   Up 47 seconds    0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp  wpmysql

PS. Generalnie, jak wykonam polecenia:
$ docker-compose up -d db
$ docker-compose build web
I lista kontenerów wygląda tak:

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS                NAMES
9fbaf67df5bf    2778fcda2046    "/bin/sh -c 'go run …"  14 seconds ago   Up 13 seconds    8080/tcp              mystifying_shannon
7f6c76cc9c4f    mysql:5.7      "docker-entrypoint.s…"  40 minutes ago   Up About a minute  0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp  wpmysql

To dalej mam ten sam error co poprzednio (dial tcp: lookup wpmysql on 37.8.214.2:53: no such host)

PS2. Jeżli łączę się w ten sposób: dsn = "user1:[email protected](localhost:3306)/wp?parseTime=true" lub w ten: dsn = "root:[email protected](localhost:3306)/wp?parseTime=true" otrzymuję błąd:
dial tcp 127.0.0.1:3306: connect: connection refused pomimo iż po wejściu do kontenera (docker exec -it wpmysql bash -l) mogę się zalogować zarówno na roota jak i user1

edytowany 5x, ostatnio: mlp99, 2020-02-19 01:54

Pozostało 580 znaków

m31
2020-02-19 14:13
m31

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Spróbuj taki dsn

dsn = "user1:[email protected](db:3306)/wp?parseTime=true"

Dlaczego wystawiasz na zewnątrz port 3306 z kontenera bazy danych? Nie lepiej jeśli tylko aplikacja będzie miała do niego dostęp?

 db:
  image: mysql:5.7
  container_name: ${MYSQL_CONTAINER_NAME}
  ports: 
    - "3306"
  ...
edytowany 1x, ostatnio: m31, 2020-02-19 14:14

Pozostało 580 znaków

2020-02-19 16:52

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

0

Poprawiłem swój Dockerfile i udało się połączyć pomiędzy aplikacją a bazą danych.

FROM golang:latest

WORKDIR /app

COPY go.mod go.sum ./
RUN go mod download

COPY . .

WORKDIR /app/bin

RUN go build ./../cmd/web/
EXPOSE 8080

CMD ./web

Mam natomiast kolejny problem, ponieważ w momencie kiedy wysyłam requset do wpapi z mojego hosta, to nie dochodzi. Tak jakby nie było mostu pomiędzy kontenerem wpapi a moim hostem, pomimo, że w docker-compose dodałem mapowanie 8080:8080. NIe rozumiem...

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0