Docker-compose Ports are not available: /forwards/expose/port returned unexpected status: 500

0

Najpierw sprawdzilem recznie

 • czy buduje sie projekt z dockerfile (tak) docker build --no-cache --tag grupie -f Backend/Test/Test/Dockerfile .
 • czy moge uruchomic i udostepnic port 2000 (tak) docker run -d -p 2000:5000 --name test test

nastepnie chcialem to przeniesc do docker-compose
przy docker-compose up dostaje

ERROR: for test_test_1 Cannot start service test: Ports are not available: /forwards/expose/port returned unexpected status: 500

docker-compose.yml

version: '3.8'

networks:
 test-dev:
  driver: bridge 

services:
 test:
  image: test:latest
  depends_on:
   - "postgres"
  build:
   context: .
   dockerfile: Backend/Test/Test/Dockerfile
  ports:
   - "127.0.0.1:2000:5500" 
   - "127.0.0.1:2000:5501" 
  environment:
   DB_CONNECTION_STRING: "host=postgres;port=5432;database=Test;username=fasadin;password=S3h7VfQRrdCpqDK6"
  networks:
   - test-dev 

 grupieidentity:
  image: grupieidentity:latest
  depends_on:
   - "test"
  build:
   context: .
   dockerfile: Backend/Test/Test.IdentityServer/Dockerfile
  ports:
   - "127.0.0.1:2010:5510" 
   - "127.0.0.1:2011:5511" 
  environment:
   DB_CONNECTION_STRING: "host=postgres;port=5432;database=Test;username=fasadin;password=S3h7VfQRrdCpqDK6"
  networks:
   - test-dev 

 grupielanguages:
  image: grupielanguages:latest
  depends_on:
   - "test"
  build:
   context: .
   dockerfile: Backend/Test/Test.Languages/Dockerfile
  ports:
   - "127.0.0.1:2020:5520" 
   - "127.0.0.1:2021:5521" 
  environment:
   DB_CONNECTION_STRING: "host=postgres;port=5432;database=Test;username=fasadin;password=S3h7VfQRrdCpqDK6"
  networks:
   - test-dev 

 postgres:
  image: postgres:latest
  ports: 
   - "5432:5432"
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - db_postgres_volume:/data/postgres
  environment:
   POSTGRES_USER: "fasadin"
   POSTGRES_PASSWORD: "S3h7VfQRrdCpqDK6"
   POSTGRES_DB: "Test"
  container_name: postgres
  networks:
   - test-dev

 pgadmin4:
  image: dpage/pgadmin4
  ports:
   - "127.0.0.1:5050:80"
  restart:
   unless-stopped
  depends_on:
   - "postgres"
  networks:
   - test-dev
  tty: true 
  environment:
   PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: "[email protected]"
   PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: "S3h7VfQRrdCpqDK6"
  volumes:
    - viewdb_pgadmin_volume:/root/.pgadmin
volumes:
 db_postgres_volume:
 viewdb_pgadmin_volume:
2

dockerfile: Backend/Test/Test/Dockerfile
ports

 • "127.0.0.1:2000:5500"
 • "127.0.0.1:2000:5501"

Czy to nie tu masz problem? Próbujesz zmapowac 2 porty pod jeden?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0