Mam taki oto programik i chciałbym aby dodatkowo do wyszukanego okna wysłał symulację klawisza ENTER, ale niestety nie wiem do końca jak to zrobić.

import com.sun.glass.events.KeyEvent;
import com.sun.jna.platform.win32.User32;
import com.sun.jna.platform.win32.WinDef;
import com.sun.jna.platform.win32.WinDef.HWND;
import com.sun.jna.platform.win32.WinDef.WPARAM;
import com.sun.jna.platform.win32.WinUser;

public class waitWindow{

   public static void showWindow() throws InterruptedException
   {    

     //WPARAM wparam = new WinDef.WPARAM(KeyEvent.VK_ENTER);
   int wparam = 0x0D;
     int WM_KEYDOWN = 0x0100;
     int WM_KEYUP = 0x0101;
     int WM_CHAR = 0x0102;
     HWND hWnd = null;
     while (hWnd == null)
     {
       Thread.sleep(1000);
       hWnd = User32.INSTANCE.FindWindow(null, "jakiś tytuł okna");
     }

    User32.INSTANCE.ShowWindow(hWnd, 9 );    // SW_RESTORE
    User32.INSTANCE.SetForegroundWindow(hWnd);  // bring to front

   }

}

Próbuję do tego użyć

PostMessage

ale niestety eclipse podkreśla mi to na czerwono i chce to zmienić na GetMessage


```java
    User32.INSTANCE.PostMessage(hWnd, WM_KEYDOWN, wparam, 0);
    User32.INSTANCE.PostMessage(hWnd, WM_KEYUP, wparam, 0);

Opcja z Robot-em nie wchodzi w rachubę ponieważ nie zawsze wciśnięty klawisz dotrze tam gdzie powinien

Robot rb = new Robot();
rb.keyPress(KeyEvent.VK_ENTER)
rb.keyRelease(KeyEvent.VK_ENTER)

Czy jest możliwe wysłanie(zasymulowanie) klawisza ENTER dla tego konkretnego okna?


Tak to jest jak człowiek zabiera się za programowanie od d... strony...