Symulacja naciśnięcia klawisza a.

0
#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif

#include <Windows.h>

int main()
{
	int xPos;
	int yPos;
	

	POINT currentCoordinates;
	
		
		Sleep(5000);
		hCurrentWindow = GetForegroundWindow();
			
		GetCursorPos(&currentCoordinates);

		
		SendMessage(hCurrentWindow,WM_LBUTTONDOWN,MK_LBUTTON,MAKELONG(currentCoordinates.x,currentCoordinates.y));
	

		SendMessage(hCurrentWindow,WM_KEYDOWN,'a',1);

		
	
system("PAUSE");
return 0;

}

Owszem kompiluje się, wykonanie programu po 5 sekundach dochodzi do końcowej pauzy. Ale po drodze nic się nie dzieje, mimo że w ciągu tych 5 sekund otwieram notatnik, nie pojawia tam się ani jedna literka 'a'. Wiem, sprawdzałem, uchwyt notatnika pobiera się prawidłowo. Gdzie w takim razie tkwi szkopuł?

2

u mnie w przypadku notatnika nie działała symulacja klawiszy jeśli brałem uchwyt od całego okna i działało dopiero gdy pobierałem uchwyt kontrolki w której wpisuje się tekst, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę.
przykład w pythonie :P (sorki ze nie ten jezyk, ale funkcja przecież takie same, więc nie chce mi sie przepisywać :P )

h = win32gui.FindWindow(None, "README.txt - Notatnik")
h = win32gui.FindWindowEx(h, None, "Edit", None)
win32api.SendMessage(h, win32con.WM_CHAR, 85, 0)

ps. fajne jest to że ten sposób działa nawet wtedy gdy notatnik jest zminimalizowany :)

Co do Twojej metody dodaj puszczanie przycisku myszy i klawisza. Klikasz przyciskiem myszy i go nie puszczasz a potem wciskasz klawisz A .. sprawdz co się stanie gdy tak zrobisz w notatniku ;)

0

Ok , dodałem funkcję puszczającą lewy klawisz myszy

 
#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif

#include <Windows.h>

int main()
{
	
	HWND hCurrentWindow;

	

	POINT currentCoordinates;
	
		
		Sleep(5000);
		hCurrentWindow = GetForegroundWindow();
			
		GetCursorPos(&currentCoordinates);

		
		SendMessage(hCurrentWindow,WM_LBUTTONDOWN,MK_LBUTTON,MAKELONG(currentCoordinates.x,currentCoordinates.y));
		SendMessage(hCurrentWindow,WM_LBUTTONUP,NULL,MAKELONG(currentCoordinates.x,currentCoordinates.y)); //NOWOŚĆ!!!!

		
		SendMessage(hCurrentWindow,WM_KEYDOWN,0x41,0);

		
	
system("PAUSE");
return 0;

}Nic się nie zmieniło. Może dlatego, że wstawiłem NULL jako wParam? Z drugiej strony nie mam pojęcia co innego by pasowało...

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms645608%28v=vs.85%29.aspx

Ps. O dziwo działa w edytorze tekstu Visual Studio. Czyżby notatnik miał jakieś magiczne właściwości? :/
Ps2. Zauważyłem, że literka wklepuje się linijkę/dwie pod obecnym położeniem kursora. Czyżbym nieprawidłowo pobrał współrzędne?

1

współrzędne pewnie powinny być podane względem lewego górnego rogu okna do którego SendMessage jest wysyłany a Ty podajesz względem rogu ekranu

w wParam dla WM_LBUTTONUP mam to samo co dla WM_LBUTTONDOWN tzn. MK_LBUTTON a nie null

1

Podawane sa wzgledem lewego gornego rogu ekranu nie okna.

0

Chyba to pobieranie współrzędnych nie jest jedynym błędem. Popatrzmy na taki kod:

 
#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif

#include <Windows.h>

int main()
{
	
	HWND hCurrentWindow;

	
		
		Sleep(5000);
		hCurrentWindow = GetForegroundWindow();
			
		

		
		SendMessage(hCurrentWindow,WM_KEYDOWN,0x41,0);

		
	
system("PAUSE");
return 0;

}Tutaj też notepad nie pozwala sobie wklepać literki a. W Firefox'ie i VS text editor dalej nie ma problemów.

1
#include <windows.h>
#include <psapi.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

#pragma comment(lib, "Psapi.lib")
#pragma comment(lib, "user32.lib")

wstring getProcessName( DWORD processID )
{
  wchar_t ProcessName[MAX_PATH] = L"Unknown";
  wstring name;

  HANDLE hProcess = OpenProcess( PROCESS_QUERY_INFORMATION |
                  PROCESS_VM_READ,
                  FALSE, processID );

  if (NULL != hProcess )
  {
    HMODULE hMod;
    DWORD pSize;

    if ( EnumProcessModules( hProcess, &hMod, sizeof(hMod), &pSize) )
    {
      GetModuleBaseName( hProcess, hMod, ProcessName, sizeof(ProcessName)/sizeof(TCHAR) );
    }
  }

  CloseHandle( hProcess );

  name = ProcessName;
  return name;
}

HWND getHWND(DWORD dwPID)
{
  HWND Hwnd = GetTopWindow(0);
  HWND hWnd = 0;
  DWORD pid;

  while(Hwnd)
  {
    GetWindowThreadProcessId(Hwnd, &pid);
    if(pid == dwPID) hWnd = Hwnd;
    Hwnd = GetNextWindow(Hwnd, GW_HWNDNEXT);
  }

  return hWnd;
}

int main( )
{
  DWORD pTab[1024], pSize, pCount, NotepadID;
  HWND hNotepad;

  if (!EnumProcesses( pTab, sizeof(pTab), &pSize )) return 1;

  pCount = pSize / sizeof(DWORD);

  for (int i = 0; i < pCount; i++)
  {
    if( getProcessName(pTab[i]).compare(L"notepad.exe") == 0)
    {
      NotepadID = pTab[i];
      break;
    }
  }
  hNotepad = getHWND(NotepadID);

  HWND hEdit = FindWindowEx(hNotepad,0,L"Edit",0);
  char letter = 0;
  if(hEdit != NULL)
  {
    cout << "Click ESC to end.\n";
    while(true)
    {

      letter = getch();
      if(letter==27)break;
      cout << letter;
      SendMessage(hEdit,WM_CHAR,letter,0);
    }
  }
  else cout << "Nie znaleziono procesu.\n";
  return 0;
}

Nie chcialo mi sie komentowac. Jak czegos nie wiesz to pisz.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1