Przykład aplikacji wielowątkowej dla Lazarusa pod Linuksem

2014-12-11 01:45
0

Witam,
Czy mógłby ktoś podać jakiś prosty przykład w Lazarusie użycia Thread np. po kliknięciu na Button1 uruchamia się ProgressBar, który trwa parę sekund.
Próbowałem już kilka przykładów lecz ciągle są jakieś błędy.

Korzystam z systemu Linux.

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozostało 580 znaków

2014-12-11 02:51
2

Kompendium Delphi - Aplikacje wielowątkowe - przejdź na koniec artykułu, pobierz załącznik i rozpakuj; Następnie włącz Lazarusa, wybierz opcję konwersji projektu Delphi - wybierz katalog 8, następnie GoThread i otwórz plik projektu; Na koniec skompiluj i uruchom.


Pozostało 580 znaków

2014-12-11 02:52
0

Pokaż kod i napisz jakie błędy, bo "wrusz maćko" przyjmuje na "skajpaju", a nie na tym forum :/


Pozostało 580 znaków

2014-12-11 03:29
0

Zrobiłem tak jak opisałeś:

Kompendium Delphi - Aplikacje wielowątkowe - przejdź na koniec artykułu, pobierz załącznik i rozpakuj; Następnie włącz Lazarusa, wybierz opcję konwersji projektu Delphi - wybierz katalog 8, następnie GoThread i otwórz plik projektu; Na koniec skompiluj i uruchom.

Występuje problem:

 • gdy kliknąłem na przycisk uruchom projekt uruchomił się, lecz gdy klikam na przycisk "Go!":

"Go!" dostaję taki komunikat:
Projekt GoThread raised exception class 'EThread' with message:
Semaphore init failed (possibly too many concurrent threads)
At address 46E9E4

Jak inne przykłady testowałem taki sam problem się pojawiał.

Pozostało 580 znaków

2014-12-11 03:44
0

Powyższy przykład działa wprawdzie po chwili przestaje działać i są błedy pewnie z powodu Importu z Delphi?:
Trzeba było dodać do pliku: GoThread.lpr w uses:

{$ifdef unix}
 cthreads,
 cmem,
{$endif}

Po chwili działania pojawia się taki komunikat:

Project GoThread raised exception class 'External: SIGABRT'.
In file'../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c' at line 56
edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2014-12-19 00:21

Pozostało 580 znaków

2014-12-19 00:15
0

Witam, mam następujący problem:


procedure TMojWatek.Execute;
begin
  FreeOnTerminate := True;
  fpsystem('xterm');
  fpsystem('xterm');
  //ShowMessage('Koniec');
end;

Po wywołaniu powyższego wątku klikając na Button wykonuje się prawidłowo, natomiast gdy dodam ShowMessage otrzymuję błąd

Project Remastering raised exception class 'External: SIGSEGV'.

At address 7FFFF6BBF314

Pozostało 580 znaków

2014-12-19 00:54

Poczytaj o Synchronize. W podlinkowanym w tym temacie artykule jest to raczej nie za dobrze wytłumaczone. Sprawdź rozdział 3 z tej strony http://www.seti.net/indepth/threads/threads.php a najlepiej całość przeczytaj jeśli chcesz używać wątków w większej ilości.
Do tego konkretnego Przypadku jeśli wiadomość ma się pokazać przy kończeniu wątku możesz wykorzystać zdarzenie OnTerminate.

edytowany 1x, ostatnio: szopenfx, 2014-12-19 00:57
Ten artykuł który podałem, miał służyć jedynie do pobrania źródła to przekonwertowania na projekt Lazarusowy - o to przecież chodziło pytaczowi pierwotnie ;) Ale fakt - nie są to idealne przykłady; - furious programming 2014-12-19 01:10

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 13:33
0

Witam,
Wątki umiem tworzyć, lecz nadal nie umiem sobie poradzić z pewnym problemem.

Gdy wykonują się kolejno instrukcje bash to jest ok. Problem pojawia się kiedy chcę aby po wykonaniu instrukcji pojawił się ShowMessage z informacją - wtedy dostaję błąd - przykład poniżej. Problem również występuję gdy chcę aby informacja pojawiła się w Label1.


unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}
{$define UseCThreads}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls, Unix;

type
 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;
 { Watek1 }
   Watek1 = class(TThread)
 protected
  procedure Execute; override;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Instrukcja1 : Watek1;
begin
 Instrukcja1 := Watek1.Create(False);
end;

procedure Watek1.Execute;
begin
 fpsystem('echo "Instrukcja 1" > instrukcja1.txt');
 //ShowMessage('Plik 1 został utworzony'); // Gdy jest aktywne pojawia się błąd
 fpsystem('echo "Instrukcja 2" > instrukcja2.txt');
 //ShowMessage('Plik 2 został utworzony'); // Gdy jest aktywne pojawia się błąd
end;

end.

Proszę o podanie konkretnego rozwiązania.

edytowany 2x, ostatnio: controles, 2014-12-28 13:36

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 13:37
1

Pod Lazarusem możesz użyć ShowMessage wyłacznie w ramach głównego wątku, użyj Synchronize().
Poza tym może zajrzyj do manuala Lazarusa http://wiki.freepascal.org/Mu[...]eaded_Application_Tutorial/pl


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 16:53
1

Masz tu gotowca, oczywiście jeśli nie przeczytasz do czego jest to Synchronize to za chwile przyjdziesz tu z bardzo podobnym problemem.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 TWatek1 = class(TThread)
 private
  FFileIndex: integer;

  procedure FSyncShowMessage;
 protected
  procedure Execute; override;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Instrukcja1 : TWatek1;
begin
 Instrukcja1 := TWatek1.Create(False);
end;

{ TWatek1 }

procedure TWatek1.Execute;
begin
 FreeOnTerminate := True;

// fpsystem('echo "Instrukcja 1" > instrukcja1.txt');
 FFileIndex := 1;
 Synchronize(FSyncShowMessage);
// fpsystem('echo "Instrukcja 2" > instrukcja2.txt');
 FFileIndex := 2;
 Synchronize(FSyncShowMessage); 
end;

procedure TWatek1.FSyncShowMessage;
begin
 ShowMessage('Plik '+IntToStr(FFileIndex)+' został utworzony');
end;

end.

Pozostało 580 znaków

2014-12-29 01:27
0

Poradziłem już sobie z tym wcześniej, ale dziękuję za gotowy przykład. Dla Lazarusa i systemu Linux są wymagane pewne zmiany:


{$mode objfpc}{$H+}
{$define UseCThreads}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls, Unix;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 TWatek1 = class(TThread)
 private
  FFileIndex: integer;

  procedure FSyncShowMessage;
 protected
  procedure Execute; override;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Instrukcja1 : TWatek1;
begin
 Instrukcja1 := TWatek1.Create(False);
end;

{ TWatek1 }

procedure TWatek1.Execute;
begin
 FreeOnTerminate := True;

 fpsystem('echo "Instrukcja 1" > instrukcja1.txt');
 FFileIndex := 1;
 Synchronize(@FSyncShowMessage);
 fpsystem('echo "Instrukcja 2" > instrukcja2.txt');
 FFileIndex := 2;
 Synchronize(@FSyncShowMessage);
end;

procedure TWatek1.FSyncShowMessage;
begin
 ShowMessage('Plik '+IntToStr(FFileIndex)+' został utworzony');
end;

end.

Poniżej przykład dla wyświetlania w Label1 informacji po wykonaniu instrukcji:


unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}
{$define UseCThreads}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls, Unix;

type
 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;
 { Watek1 }
   Watek1 = class(TThread)
  private
   fStatusText : string;
   procedure ShowStatus;
 protected
  procedure Execute; override;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Instrukcja1 : Watek1;
begin
 Instrukcja1 := Watek1.Create(False);
end;

procedure Watek1.ShowStatus;
begin
 Form1.Label1.Caption := fStatusText;
end;

procedure Watek1.Execute;
begin
  fpsystem('xterm');
  //
  fStatusText := 'Instrukcja 1 zakończona';
  Synchronize(@Showstatus);
  //
  fpsystem('xterm');
  //
  fStatusText := 'Instrukcja 2 zakończona';
  Synchronize(@Showstatus);
end;

end.

Temat uważam za zamknięty. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas :)

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0