[C] Kółko i krzyżyk + GTK

0

Jeżeli mam cały gotowy algorytm gry w kółko i krzyżyk w konsoli i chcę do tego dodać interfejs GTK to przy takim układzie kodu:

#include "funkcje.c"

int main(int argc, char *argv[])
{
  // Zmienne obliczeniowe
  int ruch = 1, poprzedni = 2, tmp;
  int wiersz;
  int ilosc_ruchow = 0;
  int wynik = 0;
  int comp_player = 1;
  char kolumna[1];

  // Wywołanie funkcji
  srand(time(0));
  ZerujTablice();
  RysujPole();

  while (ilosc_ruchow < F_SIZE*F_SIZE)
  {
    // Gra z jednym graczem
    // Gra przeciwko komputerowi
    // Generalnie wszystkie obliczenia etc.
  }

  // Wypisanie wyniku
  
  return 0;
}

Powinienem deklaracje okienka itd. zrobić poza ta pętlą czyli

 #include "funkcje.c"

int main(int argc, char *argv[])
{
  // Zmienne obliczeniowe
  int ruch = 1, poprzedni = 2, tmp;
  int wiersz;
  int ilosc_ruchow = 0;
  int wynik = 0;
  int comp_player = 1;
  char kolumna[1];

  // Wywołanie funkcji
  srand(time(0));
  ZerujTablice();
  RysujPole();
  
  GtkWidget *window;

  gtk_init(&argc, &argv);

  window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Center");
  gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 230, 150);
  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);
  gtk_widget_show(window);


  while (ilosc_ruchow < F_SIZE*F_SIZE)
  {
    // Gra z jednym graczem
    // Gra przeciwko komputerowi
    // Generalnie wszystkie obliczenia etc.
  }

  // Wypisanie wyniku
  g_signal_connect_swapped(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
  gtk_main();
  
  return 0;
}

Czy wewnątrz niej (co by w sumie wywoływało okienko przy każdym ruchu). Jak powinno wyglądać poprawne wywołanie okienka (połączenie gotowego algorytmu z interfejsem w GTK)

0

Programowanie pod okienka i programowanie takie w konsoli trochę różnią się od siebie.

Generalnie to biblioteka okienkowa zadba oto aby odpalić pętlę while w której wszystko będzie się działo np. wyświetlenie okna czy obsługa przycisków.

Teraz co musisz zrobić to zaprojektować wygląd aplikacji, dodać do okna np przyciski i je oprogramować.

0

Doszedłem do czegoś takiego

#include <gtk/gtk.h>#define F_SIZE 3GtkWidget *field_label[F_SIZE][F_SIZE];

int pole[F_SIZE][F_SIZE];

gint ruchy = 0;

int ruch = 1, poprzedni = 2, *wsk_pole;void ZerujTablice();

int WykonajRuch(GtkWidget *widget, gpointer label);int main (int argc, char *argv[])

{

  int i, j;  GtkWidget *field_[F_SIZE][F_SIZE];

  GtkWidget *window;

  GtkWidget *frame;

  GtkWidget *kolumny;  gtk_init(&argc, &argv);

  ZerujTablice();  window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);

  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Kolko i krzyzyk");

  gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 300, 300);

  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);  frame = gtk_fixed_new();

  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), frame);  kolumny = gtk_label_new("A");

  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 100, 30);

  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 040, 0);

  kolumny = gtk_label_new("B");

  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 100, 30);

  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 140, 0);

  kolumny = gtk_label_new("C");

  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 100, 30);

  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 240, 0);

  kolumny = gtk_label_new("1");

  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 40, 100);

  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 0, 30);

  kolumny = gtk_label_new("2");

  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 40, 100);

  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 0, 130);

  kolumny = gtk_label_new("3");

  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 40, 100);

  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 0, 230);  // Rysowanie pola

  for (i=0;i<F_SIZE;i++)

  {

    for(j=0;j<F_SIZE;j++)

    {

      field_[i][j] = gtk_button_new_with_label("");

      gtk_widget_set_size_request(field_[i][j], 100, 100);

      gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), field_[i][j], 40+100*i, 30+100*j);      switch(pole[i][j])

      {

        case 1:

          field_label[i][j] = gtk_label_new("X");

          break;

        case 2:

          field_label[i][j] = gtk_label_new("O");

          break;

        default:

          field_label[i][j] = gtk_label_new("");

          break;

      }

      gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), field_label[i][j], 85+(100*i), 75+(100*j));

    }

  }

  gtk_widget_show_all(window);  g_signal_connect_swapped(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);  // Pobieranie ruchów od gracza

  for(i=0;i<F_SIZE;i++)

  {

    for(j=0;j<F_SIZE;j++)

    {

      if (!pole[i][j])

      {

        printf("%d %d\n", i, j);

        wsk_pole = &pole[i][j];

        pole[i][j] = 1;

        g_signal_connect(field_[i][j], "clicked", G_CALLBACK(WykonajRuch), field_label[i][j]);

      }

    }

  }  gtk_main();  return 0;

}void ZerujTablice()

{

  int i = 0, j = 0;

  for (i = 0;i<F_SIZE;i++)

  {

    for (j=0;j<F_SIZE;j++)

    {

      pole[i][j] = 0;

    }

  }}int WykonajRuch(GtkWidget *widget, gpointer label)

{

  if (*wsk_pole == 0)

    ruchy++;  if (ruchy > F_SIZE*F_SIZE)

    return 0;  if (ruch == 1)

  {

    gtk_label_set_text( (GtkLabel*) label, "X" );

    ruch = 2;

    poprzedni = 1;

  }

  else

  {

    gtk_label_set_text( (GtkLabel*) label, "O" );

    ruch = 1;

    poprzedni = 2;

  }  return 1;

}

Tylko, że to działa dość tragicznie ponieważ
a) można wykonywać ruchy w nieskończoność
b) można nadpisywać ruchy
Nie wiem jednak jak przechwycić, który konkretnie przycisk wcisnąłem i zależnie od tego sprawdzić czy można tam wsadzić coś czy nie.

0

Poprawiłem trochę tu i tam, jednak dalej można napisywać ruchy no i CzyWygral chce współpracować z programem tzn. zmienna wynik ciągle ma 0 niezależnie jakie ruchy się wykona :hmm:

#include <gtk/gtk.h>

#define F_SIZE 3

GtkWidget *field_label[F_SIZE*F_SIZE];
GtkWidget *field_[F_SIZE*F_SIZE];
GtkWidget *frame;
int pole[F_SIZE*F_SIZE];
gint ruchy = 0;
int ruch = 1, poprzedni = 2;
char buff[5];

void ZerujTablice();
void WykonajRuch(GtkWidget *widget, gpointer label);
void RysujPole();
int CzyWygral();

int main (int argc, char *argv[])
{
  int i= 0, j = 0, z = 0;

  GtkWidget *window;
  GtkWidget *kolumny;

  gtk_init(&argc, &argv);
  ZerujTablice();

  window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Kolko i krzyzyk");
  gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 150, 150);
  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);

  frame = gtk_fixed_new();
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), frame);

  // Kosmetyczne wypisanie numeru wiersza i nazwy kolumny
  kolumny = gtk_label_new("A");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 50, 15);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 020, 0);
  kolumny = gtk_label_new("B");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 50, 15);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 70, 0);
  kolumny = gtk_label_new("C");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 50, 15);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 120, 0);
  kolumny = gtk_label_new("1");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 20, 50);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 0, 15);
  kolumny = gtk_label_new("2");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 20, 50);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 0, 65);
  kolumny = gtk_label_new("3");
  gtk_widget_set_size_request(kolumny, 20, 50);
  gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), kolumny, 0, 115);

  // Rysowanie pola
  for (i=0;i<F_SIZE*F_SIZE;i++)
  {
    field_[i] = gtk_button_new_with_label("");
    gtk_widget_set_size_request(field_[i], 50, 50);
		gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), field_[i], 20+50*z, 15+50*j);
		switch(pole[i])
		{
			case 1:
				field_label[i] = gtk_label_new("X");
				break;
			case 2:
				field_label[i] = gtk_label_new("O");
				break;
			default:
				field_label[i] = gtk_label_new("");
				break;
		}
		gtk_fixed_put(GTK_FIXED(frame), field_label[i], 40+(50*z), 35+(50*j));
		if ((i+1)%3 == 0)
    {
			j++;
		}
		if (z == 2) z = 0;
		else z++;
  }

  gtk_widget_show_all(window);

  g_signal_connect_swapped(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);

  // Pobieranie ruchów od gracza
  for(i=0;i<F_SIZE*F_SIZE;i++)
  {
    if (!pole[i])
    {
      g_signal_connect(field_[i], "clicked", G_CALLBACK(WykonajRuch), (gpointer) i);
      g_signal_connect(field_[i], "clicked", G_CALLBACK(RysujPole), field_label[i]);
    }
  }
	
  gtk_main();
  
  return 0;
}

// Wykonanie ruchu, zapisanie go do tablicy ze postawionymi znakami i sprawdzenie kto wygral
void WykonajRuch(GtkWidget *widget, gpointer label)
{
	
	int id = (int) label;
	int wynik = 0;
	
	printf("Stan: ");
	switch (wynik)
	{
		case 1:
			printf("Wygral X");
			break;
		case 2:
			printf("Wygral O");
			break;
		case 0:
			printf("Remis!");
			break;
		default:
			printf("System Failture");
			break;
	}
	printf("\n");
	
  if (pole[id] == 0 && ruchy < F_SIZE*F_SIZE)
  {
    ruchy++;
    pole[id] = ruch;
    printf("Gracz %d wykonuje ruch na pole %d\n", ruch, id);
    wynik = CzyWygral();

  }
  
  if (ruch == 1)
  {
    ruch = 2;
    poprzedni = 1;
  }
  else
  {
    ruch = 1;
    poprzedni = 2;
  }
}

// Funkcja odswiezajaca dane pole
void RysujPole(GtkWidget *widget, gpointer label)
{	
	if (ruch == 2)
		gtk_label_set_text( (GtkLabel*) label, "X" );
					
	else
		gtk_label_set_text( (GtkLabel*) label, "O" );	 
}

// Funkcja sprawdzajaca czy gracz wygral
int CzyWygral()
{
  int i = 0, j = 0, suma = 0, z = 0;
  //Sprawdzanie przekatnych
  if (pole[0] || pole[F_SIZE-1])
  {
    // Lewa przekatna
    for(i = 0;i<F_SIZE;i++)
    {
			if (i%4 == 0) 
			{
				if(pole[i] != pole[0])
					break;
				else
					suma++;
			}

      if (suma == F_SIZE)
        return pole[0];
    }

    // Prawa przekatna
    suma = 0;
    for(i=0;i<F_SIZE*2;i++)
    {
			if (i%2 == 0)
			{
				if(pole[i] != pole[F_SIZE-1])
					break;
				else
					suma++;
			}

      if (suma == F_SIZE)
        return pole[F_SIZE-1];
    }
  }
  // Sprawdzanie linii poziomych
  for (i = 0;i<F_SIZE;i++)
  {
    suma = 0;
    for (j = 0;j<F_SIZE;j++) 
    {
			if (pole[(F_SIZE*i)])
			{
				if (pole[j+(3*i)] != pole[(F_SIZE*i)])
					break;
				else
					suma++;
			}

			if (suma == F_SIZE)
				 return pole[j+(3*i)];
		}
  }

  // Sprawdzanie linii pionowych
  for (j = 0;j<F_SIZE;j++)
  {
		suma = 0;
		for (i = 0;i<F_SIZE;i++)
		{
			if (pole[j])
			{
				z = j + (F_SIZE*i);
				if (pole[z] != pole[j])
					break;
				else
					suma++;
				
				if (suma == F_SIZE)
					return pole[j];
			}
		}
	}

  return 0;
}
 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1