Problem Exception in thread "Thread-3" java.lang.N

0

Witam mam dziwny problem o to kod :

package mattoy;
import java.util.*;
/*

 • @author Walperin
  */
  public class w1 extends Thread {
  Baza b;
  klasagraf z;

  public void run()
  {
  for(int i=0; i<5; i++)
  {
  Random rand = new Random();
  int liczba1 = rand.nextInt(14);
  int liczba2 = rand.nextInt(5);
  System.out.println(liczba1+" "+liczba2);
  z.wyswietl("Ile jest :"+liczba1+"
  "+liczba2+" ?"); $$$**$$$ opis bledu ponizej

  b.set(liczba1,liczba2);
  try {
  Thread.sleep(5000);
  } catch (InterruptedException ex) {
  ex.printStackTrace();
  }
  }
  }
  /* Creates a new instance of w1 /
  public w1() {
  }
  }

$$**$$ Exception in thread "Thread-3" java.lang.NullPointerException
at mattoy.w2.run(w2.java:27) takie cos mi wyskakuje zawsze kiedy korzystam z metod klasy :

package mattoy;

/*

 • @author Walperin
  */
  public class klasagraf extends javax.swing.JFrame {
  w1 watek1;
  w2 watek2;
  /* Creates new form klasagraf /
  public klasagraf() {
  initComponents();
  }

  /** This method is called from within the constructor to

  • initialize the form.
  • WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
  • always regenerated by the Form Editor.
   */
   // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">
   private void initComponents() {
   jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
   jButton1 = new javax.swing.JButton();
   jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
   jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
   jLabel3 = new javax.swing.JLabel();

   setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
   jLabel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 255));
   jLabel1.setText("text");
   jLabel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));

   jButton1.setText("jButton1");
   jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
   public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
   jButton1ActionPerformed(evt);
   }
   });

   jTextField1.setText("jTextField1");

   jLabel2.setText("0");

   jLabel3.setText("Punktacja");

   org.jdesktop.layout.GroupLayout layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(getContentPane());
   getContentPane().setLayout(layout);
   layout.setHorizontalGroup(
   layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING)
   .add(layout.createSequentialGroup()
   .addContainerGap()
   .add(layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING)
   .add(layout.createSequentialGroup()
   .add(jLabel1, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 227, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
   .addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutStyle.RELATED, 6, Short.MAX_VALUE)
   .add(layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING)
   .add(jButton1)
   .add(jTextField1, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
   .add(51, 51, 51))
   .add(layout.createSequentialGroup()
   .add(jLabel3)
   .addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutStyle.RELATED)
   .add(jLabel2)
   .addContainerGap())))
   );
   layout.setVerticalGroup(
   layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING)
   .add(layout.createSequentialGroup()
   .addContainerGap()
   .add(layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE)
   .add(jTextField1, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
   .add(jLabel1, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 31, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
   .addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutStyle.RELATED)
   .add(jButton1)
   .addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutStyle.RELATED, 63, Short.MAX_VALUE)
   .add(layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE)
   .add(jLabel3)
   .add(jLabel2))
   .add(38, 38, 38))
   );
   pack();
   }// </editor-fold>

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  // TODO add your handling code here:
  // przycisk klik
  }

  /**

  • @param args the command line arguments
   */
   public static void main(String args[]) {
   java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
   public void run() { *** zawartosc napisana przeze mnie, od tad w dol

     w1 watek1= new w1();
     w2 watek2= new w2();
     klasagraf k = new klasagraf();
     Baza bb= new Baza();
     watek1.b=bb;
     watek2.b=bb;
     watek1.z=k;      
   
     new klasagraf().setVisible(true);
     watek1.start();
     watek2.start();
   }

   });
   }
   public void wyswietl(String zapytanie)
   {
   jLabel1.setText(zapytanie);
   }
   public String getTextField()
   {
   return jTextField1.getText();
   }
   public void ustawPkt(String punkt)
   {
   jLabel2.setText(punkt);
   } **** do tad
   // Variables declaration - do not modify
   private javax.swing.JButton jButton1;
   private javax.swing.JLabel jLabel1;
   private javax.swing.JLabel jLabel2;
   private javax.swing.JLabel jLabel3;
   private javax.swing.JTextField jTextField1;
   // End of variables declaration

}
Dziekuje z gory za helpa

0

Kod wygląda ok. Parametry są przekazywane do wątku. Jak na razie jedyna uwaga dotyczy wyświetlenia nowej instancji klasy klasagraf. Przekazujesz obiekt k do wątku a wyświetlasz nowy obiekt klasy klasagraf. Zamiast new klasagraf().setVisible(true); daj k.setVisible(true); Będziesz wyświetlał to, na czym operuje wątek.

0

Dzieki, przynajmniej teraz wyswietla program zapytanie, ale w dalszym ciagu wyskakuje przy kompilacji : Exception in thread "Thread-3" java.lang.NullPointerException
at mattoy.w2.run(w2.java:27)
i pokazuje mi ze to dotyczy tej linijki : z.wyswietl("Ile jest :"+liczba1+"*"+liczba2+" ?");

0

Zdaje się, że pomieszałeś klasy. Po wyrzuceniu obiektów w2 i bb kod odpala się bez problemów. Błąd wywołuje wątek klasy w2 - tak głośi treść wyrzuconego wyjątku. Aby coś zaradzić potrzebny jest kod klasy w2.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0