Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3

0

Witam, tak jak w temacie wyskakuje mi taki błąd podczas kompilacji mam dwie klasy. Czy ktoś pomógł by mi to fixnąć?

1 kod

public class EmployeeTest {
  public static void main(String[] args) {
    // Wstawienie 3 obiektów do tablicy staff
    Employee[] staff = new Employee[3];

    staff[1] = new Employee("Jarosław Przybyła", 7500, 1982, 4, 26);
    staff[2] = new Employee("Janusz Karakuła", 2600, 1996, 6, 26);
    staff[3] = new Employee("Jan Kowalski", 3500, 1993, 12, 19);

    //Zwiększenie pensji wszystkich pracowników o 5%
    for (Employee e : staff) {
      e.raiseSalary(5);
    }

    //Drukowanie informacji o wszystkich obiektach

    for (Employee e : staff) {
      System.out.println("name: " + e.getName() + ".salary= " + e.getName() + ".hireDay= " + e.getHireDay());

    }
  }

}

2 kod.

import java.time.LocalDate;

class Employee {
  private String name;
  private double salary;
  private LocalDate hireDay;

  public Employee(String n, double s, int year, int month, int day) {

    name = n;
    salary = s;
    hireDay = LocalDate.of(year, month, day);
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public double getSalary() {
    return salary;
  }

  public LocalDate getHireDay() {
    return hireDay;
  }

  public void raiseSalary(double byPercent) {
    double raise = salary * byPercent / 100;
    salary += raise;
  }
}
0

Tablice, jak pewnie wiesz, mają określoną długość i nie możesz upchnąć więcej elementów niż zadeklarowałeś. Druga informacja, która Ci się przyda, to ta, że tablice są indeksowane od 0. Czyli tablica o długości 2 ma indeksy 0, 1. Ten błąd oznacza, że próbujesz się odnieść do indeksu tablicy, który wykracza poza tą granicę.

int[] arr = new int[5];
arr[10] = ... // ArrayIndexOutOfBoundsException

Spróbuj go znaleźć sam :)

0

staff[0] = ...
staff[1] = ...
staff[2] = ...

super dzięki za szybką pomoc ;D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0