Błąd "Exception in thread "main" java.lang.VerifyError"

0

Witam wszystkich.
Wziąłem się ostatnio za naukę Javy i chciałem sobie przepisać z PHP swoją klasę. Niby wszystko udało mi się przepisać ale pojawia się pewien problem. Otóż:

Exception in thread "main" java.lang.VerifyError: Inconsistent stackmap frames at branch target 486 in method MExp.count(Ljava/util/ArrayList;)D at offset 57
  at Main.main(Main.java:15)

Z informacji tu zawartych to w Main.java znajduje się:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintStream;
import java.util.ArrayList;

public class Main {
  private static PrintStream out = System.out;
  private static BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

  public static void main(String [] args) throws IOException{
    Main.out.println("Podaj math expression:");
    String str;
    str = Main.in.readLine();
    MExp mexp = new MExp(str);
    ArrayList<Tokens> tokens = mexp.addVar("t", Double.valueOf(512)).lexer();

    if(mexp.syntax_checker(tokens) == null){
      Main.out.println(mexp.errstr());
    }
    else if(!mexp.reverse_polish_notation(tokens)){
      Main.out.println(mexp.errstr());
    }
    else{
      Main.out.println(mexp._tokens.toString());
      Main.out.println(mexp._rpn.toString());
    }
  }
}

Natomiast metoda do której się czepia:

public double countExp(ArrayList<String> rpn){
    Stack<String> stack = new Stack<String>();
    for(int x = 0; x< rpn.size(); x++){
      String v = rpn.get(x);
      double a,b;
      if(MExp.isDouble(v)){
        stack.add(v);
      }
      else if(Ctype.isPunct(v)){
        switch(v){
        case "*":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf( a * b ));
        break;
        case "^":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf(Math.pow(a, b)));
        break;
        case "/":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf( a / b));
        break;
        case "+":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf( a + b ));
        break;
        case "-":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf( a - b ));
        break;
        case "%":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf(this.mod(a, b)));
        break;
        case "!":
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf(this.factorial(a)));
        break;
        }
      }
      else if(Ctype.isAlnum(v)){
        a = Double.parseDouble(stack.pop());
        stack.add(String.valueOf(MExp.call_math_function(v, a)));
      }
    }
    return this.result = Double.valueOf(stack.pop());
  }

Zaznaczam że dopiero zaczynam swoją przygodę z Javą i nie mam żadnego pomysłu o co może chodzić Eclipse'owi w tym miejscu.
Z góry dzięki za pomoc.

0
 1. To nie Eclipse się czepia, tylko JVM.
 2. Fragment dokumentacji klasy VeryfyError Thrown when the "verifier" detects that a class file, though well formed, contains some sort of internal inconsistency or security problem.
 3. Skąd masz klasę MExp?
0

Własna klasa przepisywana z PHP.
tzn że klasa gdzieś uprawnienia przekracza??
Jak ten błąd można naprawić??

0

Nie ma nikt pomysłu jak temu mogę zaradzić? Przeszukałem już sporo w necie informacji i dalej jestem ciemny;P

1

Kod wygląda koszmarnie więc się nie dziw że nikt tego tykać nie będzie. Moja rada? Skasuj to czym prędzej i napisz jeszcze raz, od nowa, porządnie. Będzie działać. Jakbyś chociaż wstawił kompletny kod, tak ze możnaby to puścić pod debugerem to kto wie, moze by się ktoś tym zajął. A tak to wiesz...

0

Jakim JDK kompilujesz?
W jakim JRE uruchamiasz?

Spróbuj OpenJDK 6 lub 7.

On się czepia do MExp.count(Ljava/util/ArrayList;)D , nie do MExp.countExp(Ljava/util/ArrayList;)D

0

Całość piszę w Eclipse IDE for Java Developers, i z tego co znalazłem jre 7. Tak apropos całości kodu. Wygląda on w ten sposób:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Stack;

class Tokens{
  public int position;
  public int type;
  public String value = "";
  public Tokens(int position, int type, String value) {
    this.position = position;
    this.type = type;
    this.value = value;
  }
  public String toString(){
    return String.valueOf(value);
  }
}

public class MExp {

  private String _input = "";
  public ArrayList<Tokens> _tokens = new ArrayList<Tokens>();
  public ArrayList<String> _rpn = new ArrayList<String>();
  private Map<String,Double> _vars = new HashMap<String,Double>();
  {  
    _vars.put("pi",new Double(Math.PI));
    _vars.put("e",new Double(Math.E));
  }

  /**
   * @var error - tablica opisująca ostatni błąd składniowy w wyrażeniu
   * 
   */ 
  public Map<String,Object> error = new HashMap<String,Object>();
  {
    error.put("nr",new Integer(0));
    error.put("position",new Integer(0));
    error.put("value",new String(""));
    error.put("expected",new String(""));
  }

  public double result = 0;
  //private int position;

  static private Map<String,String> _errstr = new HashMap<String,String>();
  {
    _errstr.put("invalid_opr","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Invalid operator '%s' at position '%d'\n");
    _errstr.put("invalid_var","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Undefined variable '%s' at position '%d'\n");
    _errstr.put("invalid_number","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Invalid number format '%s' at position '%d'\n");
    _errstr.put("unexpected_char","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Unexpected '%s' at position '%d'. Expecting '%s'\n");
    _errstr.put("unexpected_end","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Unexpected 'END_OF_EXPRESSION'. Expecting '%s'\n");

  };

  static private Map<String,String> _union = new HashMap<String,String>();
  {
    _union.put("]", "[");
    _union.put(")", "(");
  }

  static private Map<String,String> _union2 = new HashMap<String,String>();
  {
    _union.put( "[" , "]" );
    _union.put( "(" , ")" );
  }

  static private String[] _valid_operators = {
      "/",
      "!",
      "*",
      "-",
      "+",
      "(",
      ")",
      "[",
      "]",
      "|",
      "^",
      "%"
      };

  static private String[] _function_lists = {
      "abs",
      "acos",
      "asin",
      "atan",
      "cbrt",
      "ceil",
      "cos",
      "cosh",
      "exp",
      "expm1",
      "floor",
      "log10",
      "log",
      "log1p",
      "rint",
      "round",
      "signum",
      "sin",
      "sinh",
      "sqrt",
      "tan",
      "tanh",
      "ulp"
  };
  static int ME_NUM=1;
  static int ME_STR=2;
  static int ME_OPR=4;
  static int ME_FUN=8;

  MExp(String exp){
    this._input = exp.replace(" ", "");
  }

  MExp(String exp , Map<String,Double> vars){
    this._input=exp.replace(" ", "");
    if(vars.isEmpty()!=true)
      this._vars.putAll(vars);
  }

  public MExp addVar(String name,double value){
    this._vars.put(name, Double.valueOf(value));
    return this;
  }

  public String result(int scale){
    this.lexer();
    if(this.syntax_checker(_tokens) == null) return this.errstr();
    if(!this.reverse_polish_notation(_tokens)) return this.errstr();
    //this.countExp(_rpn);
    return String.format("%." + scale + "f",this.result);
  }

  public static String repeat(String s, int times) {
    if (times <= 0) return "";
    else if (times % 2 == 0) return repeat(s+s, times/2);
    else return s + repeat(s+s, times/2);
  }

  public ArrayList<Tokens> lexer(){
    String str = this._input;
    ArrayList<Tokens> out = new ArrayList<Tokens>();
    char v;
    String tmp = "";
    Tokens token;
    for(int x = 0; x < str.length(); x++){
      v = str.charAt(x);
      if(Ctype.isPunct(v) && v != '_'){
        token = new Tokens( x, MExp.ME_OPR, String.valueOf(v));
        out.add(token);
      }
      else if(Ctype.isDigit(v)){
        tmp = String.valueOf(v);
        token = new Tokens( x, MExp.ME_NUM ,"");
        for(;(x+1 < str.length()) && (Ctype.isDigit(str.charAt(x+1)) || str.charAt(x+1) == 'e' || str.charAt(x+1) == 'E' || str.charAt(x+1) == '.') ; ){
          tmp += String.valueOf( str.charAt( ++x ) );
        }
        token.value = tmp;
        out.add(token);
      }
      else if(Ctype.isAlpha(v) || v == '_'){
        tmp = String.valueOf(v);
        token = new Tokens( x, MExp.ME_STR ,tmp);
        for(;((x+1 < str.length()) && (Ctype.isAlnum(str.charAt(x+1)) || str.charAt(x+1) == '_' ));){
          tmp += String.valueOf(str.charAt(++x));
        }
        token.value = tmp;
        out.add(token);
      }
    }
    return _tokens = out;
  }

  public ArrayList<Tokens> syntax_checker(ArrayList<Tokens> tokens){
    for(int x=0; x < tokens.size(); x++){
      if(((tokens.get(x).type==MExp.ME_OPR) && (Arrays.binarySearch(MExp._valid_operators, tokens.get(x).value))==-1)){
        this.error(0x01, tokens.get(x).position, tokens.get(x).value, "");
        return null;
      }
      else if(tokens.get(x).type==MExp.ME_STR){
        System.out.println(tokens.get(x));
        if( (tokens.size() <= x+1) || (tokens.size() > x+1 && (tokens.get(x+1).value.compareTo("(") != 0 && tokens.get(x+1).value.compareTo("[") != 0 && tokens.get(x+1).value.compareTo("|") != 0 ))){
          tokens.get(x).type=MExp.ME_NUM;
          Double y;
          y = this._vars.get(tokens.get(x).value);
          if(y != null){
            tokens.get(x).value=y.toString();
          }
          else{
            this.error(0x03, tokens.get(x).position, tokens.get(x).value, "");
            return null;
          }
        }
        else{
          tokens.get(x).type=MExp.ME_FUN;
          if(!MExp.function_exists(tokens.get(x).value)){
            this.error(0x04, tokens.get(x).position, tokens.get(x).value, "");
            return null;
          }
        }
      }  
    }
    return _tokens = tokens;
  }

  public boolean reverse_polish_notation(ArrayList<Tokens> tokens){
    Stack<String> stack = new Stack<String>();
    _tokens = tokens;
    int[] level = {0,0,0};
    Tokens v;
    String tmp = "";
    int i = 0;
    String r = "";
    for(int x=0; x < this._tokens.size(); x++){
      v = this._tokens.get(x);
      if(v.type == MExp.ME_NUM){
        this._rpn.add(v.value);
      }
      else if(v.type == MExp.ME_OPR){
        if(v.value.compareTo("[") == 0 || v.value.compareTo("(") == 0){
          stack.add(v.value);
          level[MExp.btype(v.value)]++;
        }
        else if(v.value.compareTo("]") == 0||v.value.compareTo(")") == 0){
          if(level[MExp.btype(MExp._union.get(v.value))] == 0){
            this.error(0x11, v.position, v.value, "");
            return false;
          }
          else{
            if(level[MExp.btype("(")] == level[MExp.btype("[")])tmp = "-1";
            tmp = (tmp.length() == 0 ? (level[MExp.btype("(")] > level[MExp.btype("[")]?"(":"[") : tmp);
            switch(tmp){
            case "(":
              i = stack.size();
              r = stack.get(--i);
              while((r != "(" || r != "[") && i > 0){
                r = stack.get(--i);
              }
              if(r == MExp._union.get(v.value)){
                String last = stack.pop();
                while(last != r ^ last != null){
                  this._rpn.add(last);
                  if(!stack.isEmpty()) 
                    last = stack.pop();
                  else
                    last = null;
                }
                level[MExp.btype(r)]--;
              }
              else if(MExp._union.get(v.value) != tmp){
                this.error(0x12, v.position, v.value, MExp._union2.get(tmp));
                return false;
              }
              else{
                String last = stack.pop();
                while(last != tmp ^ last != null){
                  this._rpn.add(last);
                  if(!stack.isEmpty()) 
                    last = stack.pop();
                  else
                    last = null;
                }
                level[MExp.btype(tmp)]--;
              }
            break;
            case "[":
              i = stack.size();
              r = stack.get(--i);
              while(r != "(" || r != "["){
                r = stack.get(--i);
              }
              if(r == MExp._union.get(v.value)){
                String last = stack.pop();
                while(last != r ^ last != null){
                  this._rpn.add(last);
                  if(!stack.isEmpty()) 
                    last = stack.pop();
                  else
                    last = null;
                }
                level[MExp.btype(r)]--;
              }
              else if(MExp._union.get(v.value) != tmp){
                this.error(0x13, v.position, v.value, MExp._union2.get(tmp));
                return false;
              }
              else{
                String last = stack.pop();
                while(last != tmp ^ last != null){
                  this._rpn.add(last);
                  if(!stack.isEmpty()) 
                    last = stack.pop();
                  else
                    last = null;
                }
                level[MExp.btype(tmp)]--;
              }
            break;
            case "-1":
              i = stack.size();
              r = stack.get(--i);
              while(r != "(" || r != "["){
                r = stack.get(--i);
              }
              if(r == MExp._union.get(v.value)){
                String last = stack.pop();
                while(last != r ^ last != null){
                  this._rpn.add(last);
                  if(!stack.isEmpty()) 
                    last = stack.pop();
                  else
                    last = null;
                }
                level[MExp.btype(r)]--;
              }
              else{
                this.error(0x14, v.position, v.value, MExp._union2.get(r));
                return false;
              }
            break;
            }
          }
        }
        else{
          if(v.value.compareTo("-") == 0 && (x-1 < 0 || tokens.get(x-1).type == MExp.ME_OPR)) this._rpn.add("0");
          int pr = MExp.operator_priority(v.value);
          String last;
          if(!stack.isEmpty()) 
            last = stack.pop();
          else
            last = null;
          if(last == null){
            stack.add(v.value);
          }
          else if(pr >= MExp.operator_priority(last)){
            stack.add(last);
            stack.add(v.value);
          }
          else if(last.compareTo("(") == 0 || last.compareTo("[") == 0){
            stack.add(last);
            stack.add(v.value);
          }
          else{
            if(last != null && last != "") 
              this._rpn.add(last);
            while(last != null && pr > MExp.operator_priority(last)){
              this._rpn.add(last);
              if(!stack.isEmpty()) 
                last = stack.pop();
              else
                last = null;
            }
            stack.add(v.value);
          }
        }
      }
      else if(v.type == MExp.ME_FUN){
        if(v.value.compareTo("-") == 0 && (x-1 < 0 || tokens.get(x-1).type == MExp.ME_OPR)) this._rpn.add("0");
        int pr = MExp.operator_priority(v.value);
        String last = stack.isEmpty() ? null : stack.pop();
        if(last == null){
          stack.add(v.value);
        }
        else if(pr >= MExp.operator_priority(last)){
          stack.add(last);
          stack.add(v.value);
        }
        else if(last == "(" || last == "["){
          stack.add(last);
          stack.add(v.value);
        }
        else{
          this._rpn.add(last);
          while(last != null && pr > MExp.operator_priority(last)){
            this._rpn.add(last);
            last = stack.pop();
          }
          stack.add(v.value);
        }
      }
      /*/ dev info    
      System.out.println("wejście: \t" + v.value);
      System.out.println("level1: \t" + level[0]);
      System.out.println("level2: \t" + level[1]);
      System.out.println("stos: \t\t" + stack.toString());
      System.out.println("wyjście: \t"+ _rpn.toString() + "\n");
       // dev info - end*/
    }
    if(level[0] != 0 || level[1] != 0){
      i = stack.size();
      r = stack.get(--i);
      while((r != "(" || r!= "[") && i > 0){
        r = stack.get(--i);
      }
      this.error(0x15, this._input.length(), "END_OF_EXPRESSION", MExp._union2.get(r));
      return false;
    }
    while(!stack.isEmpty())
      this._rpn.add(stack.pop());
    return true;
  }

  private static boolean function_exists(String name){
    return Arrays.binarySearch(MExp._function_lists, name)!=-1?true:false;
  }
  private static int btype(String bracket){
    int r;
    switch(bracket){
      case "(": r = 0; break;
      case "[": r = 1; break;
      case "|": r = 2; break;
      default : r = -1; break;
    };
    return r;
  }
  public String replaceAt(int i,String s,char c){
    char[] o;
    o = s.toCharArray();
    o[i] = c;
    return String.valueOf(o);
  }
  public void error(int nr, int position, String value,String expected){
    error.put("nr",new Integer(nr));
    error.put("position",new Integer(position));
    error.put("value",value);
    error.put("expected",expected);
  }
  public String errstr(){
    String space;
    space = replaceAt(Integer.parseInt(this.error.get("position").toString()),MExp.repeat(" ",this._input.length()+1),'|');

    String ret = "";
    switch(Integer.parseInt(this.error.get("nr").toString())){
    case 0x00:
      ret = "OK";
    break;
    case 0x01:
      ret = String.format(MExp._errstr.get("invalid_opr"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1);
    break;
    case 0x02:
      ret = String.format(MExp._errstr.get("invalid_number"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1);
    break;
    case 0x03:
      ret = String.format(MExp._errstr.get("invalid_var"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1);
    break;
    case 0x04:
      ret = String.format(MExp._errstr.get("invalid_fun"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1);
    break;
    case 0x11:
    case 0x12:
    case 0x13:
    case 0x14:
      ret = String.format(MExp._errstr.get("unexpected_char"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1,this.error.get("expected"));
    break;
    case 0x15:
      ret = String.format(MExp._errstr.get("unexpected_end"), this._input, String.valueOf(space),this.error.get("expected"));
    break;
    }
    return ret;
  }

  private static int operator_priority(String value){
    switch(value){
    case "": return -1;
    case "[":return -1;
    case "(":return -1;
    case "+":return 0;
    case "-":return 0;
    case "*":return 1;
    case "/":return 1;
    case "%":return 2;
    case "^":return 2;
    case "!":return 3;
    default: return 256;
    }
  }

  private double mod(double x, double mod)
  {
    double i = Math.floor( x / mod );
    double x2 = i * mod;
    return x - x2;
  }
  private double factorial(double n){
    n = Math.abs( Math.floor(n) );
    if( n==0 || n==1)
      return 1;
    return n * factorial( n - 1 );
  }
  private static boolean isDouble(String str){
    try{
      Double.parseDouble(str);
      return true;
    }
    catch (Exception e){
      return false;
    }
  }
  public static Double call_math_function(String name, Double param){
    Double ret = null;
    switch(name){
    case "abs": ret = new Double(Math.abs(param.doubleValue())); break;
    case "acos": ret = new Double(Math.acos(param.doubleValue())); break;
    case "asin": ret = new Double(Math.asin(param.doubleValue())); break;
    case "atan": ret = new Double(Math.atan(param.doubleValue())); break;
    case "cbrt": ret = new Double(Math.cbrt(param.doubleValue())); break;
    case "ceil": ret = new Double(Math.ceil(param.doubleValue())); break;
    case "cos": ret = new Double(Math.cos(param.doubleValue())); break;
    case "cosh": ret = new Double(Math.cosh(param.doubleValue())); break;
    case "exp": ret = new Double(Math.exp(param.doubleValue())); break;
    case "expm1": ret = new Double(Math.expm1(param.doubleValue())); break;
    case "floor": ret = new Double(Math.floor(param.doubleValue())); break;
    case "log10": ret = new Double(Math.log10(param.doubleValue())); break;
    case "log": ret = new Double(Math.log(param.doubleValue())); break;
    case "log1p": ret = new Double(Math.log1p(param.doubleValue())); break;
    case "rint": ret = new Double(Math.rint(param.doubleValue())); break;
    case "round": ret = new Double(Math.round(param.doubleValue())); break;
    case "signum": ret = new Double(Math.signum(param.doubleValue())); break;
    case "sin": ret = new Double(Math.sin(param.doubleValue())); break;
    case "sinh": ret = new Double(Math.sinh(param.doubleValue())); break;
    case "sqrt": ret = new Double(Math.sqrt(param.doubleValue())); break;
    case "tan": ret = new Double(Math.tan(param.doubleValue())); break;
    case "tanh": ret = new Double(Math.tanh(param.doubleValue())); break;
    case "ulp": ret = new Double(Math.ulp(param.doubleValue())); break;
    }
    return ret;
  }
  public double countExp(ArrayList<String> rpn){
    Stack<String> stack = new Stack<String>();
    for(int x = 0; x< rpn.size(); x++){
      String v = rpn.get(x);
      double a,b;
      if(MExp.isDouble(v)){
        stack.add(v);
      }
      else if(Ctype.isPunct(v)){
        switch(v){
        case "*":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf( a * b ));
        break;
        case "^":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf(Math.pow(a, b)));
        break;
        case "/":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf( a / b));
        break;
        case "+":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf( a + b ));
        break;
        case "-":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf( a - b ));
        break;
        case "%":
          b = Double.parseDouble(stack.pop());
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf(this.mod(a, b)));
        break;
        case "!":
          a = Double.parseDouble(stack.pop());
          stack.add(String.valueOf(this.factorial(a)));
        break;
        }
      }
      else if(Ctype.isAlnum(v)){
        a = Double.parseDouble(stack.pop());
        stack.add(String.valueOf(MExp.call_math_function(v, a)));
      }
    }
    this.result = Double.parseDouble(stack.pop());
    return 0;
  }
}

I to jest własnie owa klasa, do tego jeszcze używana wewnątrz klasa :

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class Ctype {
  final static boolean isLower(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Lower}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isUpper(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Upper}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isAlpha(String str){
    Pattern a = Pattern.compile(".*\\p{Alpha}");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isPunct(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Punct}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isGraph(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Graph}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isDigit(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Digit}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isPrint(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Print}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isAlnum(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Alnum}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }

  final static boolean isCntrl(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Cntrl}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isSpace(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Space}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isBlank(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Blank}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isXDigit(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{XDigit}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }
  final static boolean isASCII(String str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{ASCII}*");
    Matcher m = a.matcher(str);
    return m.matches();
  }

  /* For Char type */

  final static boolean isLower(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Lower}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isUpper(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Upper}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isAlpha(char str){
    Pattern a = Pattern.compile(".*\\p{Alpha}");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isPunct(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Punct}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isGraph(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Graph}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isDigit(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Digit}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isPrint(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Print}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isAlnum(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Alnum}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }

  final static boolean isCntrl(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Cntrl}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isSpace(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Space}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isBlank(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{Blank}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isXDigit(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{XDigit}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
  final static boolean isASCII(char str){
    Pattern a = Pattern.compile("\\p{ASCII}*");
    Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
    return m.matches();
  }
}

a main służy na razie tylko do testowania klasy. Z analizy to wszystko w klasie działa mi zgodnie z moimi założeniami aż do momentu własnie owej felernej metody countExp() (sorki za różnice nazw ale poprzednia jej nazwa to własnie count()) zresztą możecie sobie sprawdzić biorąc w komentarz tą metodę i wpisać np: "sin(pi)*cos(pi)"

Nie rozumiem co takiego strasznego jest w tym kodzie??

0

Eclipse ma swój kompilator i może to jego wina... googlnąłem trochę i znalazłem bug ticket
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=356002 - to jest na wersję Eclipsa 3.7.0-1
Ja mam 3.7.2 i nie występuje u mnie ten problem. Jaką masz wersję Eclipsa?

0

no właśnie mam wersję 3.7.2.M20120208-0800. W tamtym tygodniu ściągałem ze oficjalnej stronki.

0

A gdybyś zrobił Clean & Build? :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0