Błąd "Exception in thread "main" java.lang.VerifyError"

0

Witam wszystkich.
Wziąłem się ostatnio za naukę Javy i chciałem sobie przepisać z PHP swoją klasę. Niby wszystko udało mi się przepisać ale pojawia się pewien problem. Otóż:

Exception in thread "main" java.lang.VerifyError: Inconsistent stackmap frames at branch target 486 in method MExp.count(Ljava/util/ArrayList;)D at offset 57
	at Main.main(Main.java:15)

Z informacji tu zawartych to w Main.java znajduje się:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintStream;
import java.util.ArrayList;

public class Main {
	private static PrintStream out = System.out;
	private static BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	
	public static void main(String [] args) throws IOException{
		Main.out.println("Podaj math expression:");
		String str;
		str = Main.in.readLine();
		MExp mexp = new MExp(str);
		ArrayList<Tokens> tokens = mexp.addVar("t", Double.valueOf(512)).lexer();
		
		if(mexp.syntax_checker(tokens) == null){
			Main.out.println(mexp.errstr());
		}
		else if(!mexp.reverse_polish_notation(tokens)){
			Main.out.println(mexp.errstr());
		}
		else{
			Main.out.println(mexp._tokens.toString());
			Main.out.println(mexp._rpn.toString());
		}
	}
}

Natomiast metoda do której się czepia:

public double countExp(ArrayList<String> rpn){
		Stack<String> stack = new Stack<String>();
		for(int x = 0; x< rpn.size(); x++){
			String v = rpn.get(x);
			double a,b;
			if(MExp.isDouble(v)){
				stack.add(v);
			}
			else if(Ctype.isPunct(v)){
				switch(v){
				case "*":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf( a * b ));
				break;
				case "^":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf(Math.pow(a, b)));
				break;
				case "/":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf( a / b));
				break;
				case "+":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf( a + b ));
				break;
				case "-":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf( a - b ));
				break;
				case "%":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf(this.mod(a, b)));
				break;
				case "!":
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf(this.factorial(a)));
				break;
				}
			}
			else if(Ctype.isAlnum(v)){
				a = Double.parseDouble(stack.pop());
				stack.add(String.valueOf(MExp.call_math_function(v, a)));
			}
		}
		return this.result = Double.valueOf(stack.pop());
	}

Zaznaczam że dopiero zaczynam swoją przygodę z Javą i nie mam żadnego pomysłu o co może chodzić Eclipse'owi w tym miejscu.
Z góry dzięki za pomoc.

0
 1. To nie Eclipse się czepia, tylko JVM.
 2. Fragment dokumentacji klasy VeryfyError Thrown when the "verifier" detects that a class file, though well formed, contains some sort of internal inconsistency or security problem.
 3. Skąd masz klasę MExp?
0

Własna klasa przepisywana z PHP.
tzn że klasa gdzieś uprawnienia przekracza??
Jak ten błąd można naprawić??

0

Nie ma nikt pomysłu jak temu mogę zaradzić? Przeszukałem już sporo w necie informacji i dalej jestem ciemny;P

1

Kod wygląda koszmarnie więc się nie dziw że nikt tego tykać nie będzie. Moja rada? Skasuj to czym prędzej i napisz jeszcze raz, od nowa, porządnie. Będzie działać. Jakbyś chociaż wstawił kompletny kod, tak ze możnaby to puścić pod debugerem to kto wie, moze by się ktoś tym zajął. A tak to wiesz...

0

Jakim JDK kompilujesz?
W jakim JRE uruchamiasz?

Spróbuj OpenJDK 6 lub 7.

On się czepia do MExp.count(Ljava/util/ArrayList;)D , nie do MExp.countExp(Ljava/util/ArrayList;)D

0

Całość piszę w Eclipse IDE for Java Developers, i z tego co znalazłem jre 7. Tak apropos całości kodu. Wygląda on w ten sposób:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Stack;


class Tokens{
	public int position;
	public int type;
	public String value = "";
	public Tokens(int position, int type, String value) {
		this.position = position;
		this.type = type;
		this.value = value;
	}
	public String toString(){
		return String.valueOf(value);
	}
}

public class MExp {

	private String _input = "";
	public ArrayList<Tokens> _tokens = new ArrayList<Tokens>();
	public ArrayList<String> _rpn = new ArrayList<String>();
	private Map<String,Double> _vars = new HashMap<String,Double>();
	{	
		_vars.put("pi",new Double(Math.PI));
		_vars.put("e",new Double(Math.E));
	}
	
	/**
   * @var error - tablica opisująca ostatni błąd składniowy w wyrażeniu
   * 
   */ 
  public Map<String,Object> error = new HashMap<String,Object>();
  {
  	error.put("nr",new Integer(0));
  	error.put("position",new Integer(0));
  	error.put("value",new String(""));
  	error.put("expected",new String(""));
  }
  
	public double result = 0;
	//private int position;
	
	static private Map<String,String> _errstr = new HashMap<String,String>();
	{
		_errstr.put("invalid_opr","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Invalid operator '%s' at position '%d'\n");
		_errstr.put("invalid_var","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Undefined variable '%s' at position '%d'\n");
		_errstr.put("invalid_number","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Invalid number format '%s' at position '%d'\n");
		_errstr.put("unexpected_char","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Unexpected '%s' at position '%d'. Expecting '%s'\n");
		_errstr.put("unexpected_end","%s\n%s\nSYNTAX ERROR: Unexpected 'END_OF_EXPRESSION'. Expecting '%s'\n");
		
	};
	
	static private Map<String,String> _union = new HashMap<String,String>();
	{
		_union.put("]", "[");
		_union.put(")", "(");
	}
	
	static private Map<String,String> _union2 = new HashMap<String,String>();
	{
		_union.put( "[" , "]" );
		_union.put( "(" , ")" );
	}
	
	
	static private String[] _valid_operators = {
		  "/",
		  "!",
		  "*",
		  "-",
		  "+",
		  "(",
		  ")",
		  "[",
		  "]",
		  "|",
		  "^",
		  "%"
		  };
	
	static private String[] _function_lists = {
		  "abs",
		  "acos",
		  "asin",
		  "atan",
		  "cbrt",
		  "ceil",
		  "cos",
		  "cosh",
		  "exp",
		  "expm1",
		  "floor",
		  "log10",
		  "log",
		  "log1p",
		  "rint",
		  "round",
		  "signum",
		  "sin",
		  "sinh",
		  "sqrt",
		  "tan",
		  "tanh",
		  "ulp"
	};
	static int ME_NUM=1;
	static int ME_STR=2;
	static int ME_OPR=4;
	static int ME_FUN=8;
	
	MExp(String exp){
		this._input = exp.replace(" ", "");
	}
	
	MExp(String exp , Map<String,Double> vars){
		this._input=exp.replace(" ", "");
		if(vars.isEmpty()!=true)
			this._vars.putAll(vars);
	}
	
	public MExp addVar(String name,double value){
    this._vars.put(name, Double.valueOf(value));
    return this;
  }
	
	public String result(int scale){
		this.lexer();
		if(this.syntax_checker(_tokens) == null) return this.errstr();
	  if(!this.reverse_polish_notation(_tokens)) return this.errstr();
	  //this.countExp(_rpn);
	  return String.format("%." + scale + "f",this.result);
	}
	
	public static String repeat(String s, int times) {
		if (times <= 0) return "";
	  else if (times % 2 == 0) return repeat(s+s, times/2);
	  else return s + repeat(s+s, times/2);
	}
	
	public ArrayList<Tokens> lexer(){
		String str = this._input;
		ArrayList<Tokens> out = new ArrayList<Tokens>();
		char v;
		String tmp = "";
		Tokens token;
		for(int x = 0; x < str.length(); x++){
			v = str.charAt(x);
			if(Ctype.isPunct(v) && v != '_'){
				token = new Tokens( x, MExp.ME_OPR, String.valueOf(v));
				out.add(token);
			}
			else if(Ctype.isDigit(v)){
				tmp = String.valueOf(v);
				token = new Tokens( x, MExp.ME_NUM ,"");
				for(;(x+1 < str.length()) && (Ctype.isDigit(str.charAt(x+1)) || str.charAt(x+1) == 'e' || str.charAt(x+1) == 'E' || str.charAt(x+1) == '.') ; ){
					tmp += String.valueOf( str.charAt( ++x ) );
				}
				token.value = tmp;
				out.add(token);
			}
			else if(Ctype.isAlpha(v) || v == '_'){
				tmp = String.valueOf(v);
				token = new Tokens( x, MExp.ME_STR ,tmp);
				for(;((x+1 < str.length()) && (Ctype.isAlnum(str.charAt(x+1)) || str.charAt(x+1) == '_' ));){
					tmp += String.valueOf(str.charAt(++x));
				}
				token.value = tmp;
				out.add(token);
			}
		}
		return _tokens = out;
	}
	
	public ArrayList<Tokens> syntax_checker(ArrayList<Tokens> tokens){
		for(int x=0; x < tokens.size(); x++){
			if(((tokens.get(x).type==MExp.ME_OPR) && (Arrays.binarySearch(MExp._valid_operators, tokens.get(x).value))==-1)){
				this.error(0x01, tokens.get(x).position, tokens.get(x).value, "");
				return null;
			}
			else if(tokens.get(x).type==MExp.ME_STR){
				System.out.println(tokens.get(x));
				if( (tokens.size() <= x+1) || (tokens.size() > x+1 && (tokens.get(x+1).value.compareTo("(") != 0 && tokens.get(x+1).value.compareTo("[") != 0 && tokens.get(x+1).value.compareTo("|") != 0 ))){
					tokens.get(x).type=MExp.ME_NUM;
					Double y;
					y = this._vars.get(tokens.get(x).value);
					if(y != null){
						tokens.get(x).value=y.toString();
					}
					else{
						this.error(0x03, tokens.get(x).position, tokens.get(x).value, "");
						return null;
					}
				}
				else{
					tokens.get(x).type=MExp.ME_FUN;
					if(!MExp.function_exists(tokens.get(x).value)){
						this.error(0x04, tokens.get(x).position, tokens.get(x).value, "");
						return null;
					}
				}
			}	
		}
		return _tokens = tokens;
	}
	
	public boolean reverse_polish_notation(ArrayList<Tokens> tokens){
		Stack<String> stack = new Stack<String>();
		_tokens = tokens;
		int[] level = {0,0,0};
		Tokens v;
		String tmp = "";
		int i = 0;
		String r = "";
		for(int x=0; x < this._tokens.size(); x++){
			v = this._tokens.get(x);
			if(v.type == MExp.ME_NUM){
				this._rpn.add(v.value);
			}
			else if(v.type == MExp.ME_OPR){
				if(v.value.compareTo("[") == 0 || v.value.compareTo("(") == 0){
					stack.add(v.value);
					level[MExp.btype(v.value)]++;
				}
				else if(v.value.compareTo("]") == 0||v.value.compareTo(")") == 0){
					if(level[MExp.btype(MExp._union.get(v.value))] == 0){
						this.error(0x11, v.position, v.value, "");
						return false;
					}
					else{
						if(level[MExp.btype("(")] == level[MExp.btype("[")])tmp = "-1";
						tmp = (tmp.length() == 0 ? (level[MExp.btype("(")] > level[MExp.btype("[")]?"(":"[") : tmp);
						switch(tmp){
						case "(":
							i = stack.size();
							r = stack.get(--i);
							while((r != "(" || r != "[") && i > 0){
								r = stack.get(--i);
							}
							if(r == MExp._union.get(v.value)){
								String last = stack.pop();
								while(last != r ^ last != null){
									this._rpn.add(last);
									if(!stack.isEmpty()) 
										last = stack.pop();
									else
										last = null;
								}
								level[MExp.btype(r)]--;
							}
							else if(MExp._union.get(v.value) != tmp){
								this.error(0x12, v.position, v.value, MExp._union2.get(tmp));
								return false;
							}
							else{
								String last = stack.pop();
								while(last != tmp ^ last != null){
									this._rpn.add(last);
									if(!stack.isEmpty()) 
										last = stack.pop();
									else
										last = null;
								}
								level[MExp.btype(tmp)]--;
							}
						break;
						case "[":
							i = stack.size();
							r = stack.get(--i);
							while(r != "(" || r != "["){
								r = stack.get(--i);
							}
							if(r == MExp._union.get(v.value)){
								String last = stack.pop();
								while(last != r ^ last != null){
									this._rpn.add(last);
									if(!stack.isEmpty()) 
										last = stack.pop();
									else
										last = null;
								}
								level[MExp.btype(r)]--;
							}
							else if(MExp._union.get(v.value) != tmp){
								this.error(0x13, v.position, v.value, MExp._union2.get(tmp));
								return false;
							}
							else{
								String last = stack.pop();
								while(last != tmp ^ last != null){
									this._rpn.add(last);
									if(!stack.isEmpty()) 
										last = stack.pop();
									else
										last = null;
								}
								level[MExp.btype(tmp)]--;
							}
						break;
						case "-1":
							i = stack.size();
							r = stack.get(--i);
							while(r != "(" || r != "["){
								r = stack.get(--i);
							}
							if(r == MExp._union.get(v.value)){
								String last = stack.pop();
								while(last != r ^ last != null){
									this._rpn.add(last);
									if(!stack.isEmpty()) 
										last = stack.pop();
									else
										last = null;
								}
								level[MExp.btype(r)]--;
							}
							else{
								this.error(0x14, v.position, v.value, MExp._union2.get(r));
								return false;
							}
						break;
						}
					}
				}
				else{
					if(v.value.compareTo("-") == 0 && (x-1 < 0 || tokens.get(x-1).type == MExp.ME_OPR)) this._rpn.add("0");
					int pr = MExp.operator_priority(v.value);
					String last;
					if(!stack.isEmpty()) 
						last = stack.pop();
					else
						last = null;
					if(last == null){
						stack.add(v.value);
					}
					else if(pr >= MExp.operator_priority(last)){
						stack.add(last);
						stack.add(v.value);
					}
					else if(last.compareTo("(") == 0 || last.compareTo("[") == 0){
						stack.add(last);
						stack.add(v.value);
					}
					else{
						if(last != null && last != "") 
							this._rpn.add(last);
						while(last != null && pr > MExp.operator_priority(last)){
							this._rpn.add(last);
							if(!stack.isEmpty()) 
								last = stack.pop();
							else
								last = null;
						}
						stack.add(v.value);
					}
				}
			}
			else if(v.type == MExp.ME_FUN){
				if(v.value.compareTo("-") == 0 && (x-1 < 0 || tokens.get(x-1).type == MExp.ME_OPR)) this._rpn.add("0");
				int pr = MExp.operator_priority(v.value);
				String last = stack.isEmpty() ? null : stack.pop();
				if(last == null){
					stack.add(v.value);
				}
				else if(pr >= MExp.operator_priority(last)){
					stack.add(last);
					stack.add(v.value);
				}
				else if(last == "(" || last == "["){
					stack.add(last);
					stack.add(v.value);
				}
				else{
					this._rpn.add(last);
					while(last != null && pr > MExp.operator_priority(last)){
						this._rpn.add(last);
						last = stack.pop();
					}
					stack.add(v.value);
				}
			}
			/*/ dev info    
	    System.out.println("wejście: \t" + v.value);
	    System.out.println("level1: \t" + level[0]);
	    System.out.println("level2: \t" + level[1]);
	    System.out.println("stos: \t\t" + stack.toString());
	    System.out.println("wyjście: \t"+ _rpn.toString() + "\n");
	     // dev info - end*/
		}
		if(level[0] != 0 || level[1] != 0){
			i = stack.size();
			r = stack.get(--i);
			while((r != "(" || r!= "[") && i > 0){
				r = stack.get(--i);
			}
			this.error(0x15, this._input.length(), "END_OF_EXPRESSION", MExp._union2.get(r));
			return false;
		}
		while(!stack.isEmpty())
			this._rpn.add(stack.pop());
		return true;
	}
	
	private static boolean function_exists(String name){
		return Arrays.binarySearch(MExp._function_lists, name)!=-1?true:false;
	}
	private static int btype(String bracket){
		int r;
		switch(bracket){
			case "(": r = 0; break;
			case "[": r = 1; break;
			case "|": r = 2; break;
			default : r = -1; break;
		};
		return r;
	}
	public String replaceAt(int i,String s,char c){
		char[] o;
		o = s.toCharArray();
		o[i] = c;
		return String.valueOf(o);
 	}
	public void error(int nr, int position, String value,String expected){
  	error.put("nr",new Integer(nr));
  	error.put("position",new Integer(position));
  	error.put("value",value);
  	error.put("expected",expected);
  }
	public String errstr(){
		String space;
		space = replaceAt(Integer.parseInt(this.error.get("position").toString()),MExp.repeat(" ",this._input.length()+1),'|');
    
    String ret = "";
		switch(Integer.parseInt(this.error.get("nr").toString())){
		case 0x00:
			ret = "OK";
		break;
		case 0x01:
			ret = String.format(MExp._errstr.get("invalid_opr"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1);
    break;
    case 0x02:
    	ret = String.format(MExp._errstr.get("invalid_number"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1);
    break;
    case 0x03:
    	ret = String.format(MExp._errstr.get("invalid_var"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1);
    break;
    case 0x04:
    	ret = String.format(MExp._errstr.get("invalid_fun"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1);
    break;
    case 0x11:
    case 0x12:
    case 0x13:
    case 0x14:
    	ret = String.format(MExp._errstr.get("unexpected_char"), this._input, String.valueOf(space), this.error.get("value"), Integer.parseInt(this.error.get("position").toString())+1,this.error.get("expected"));
    break;
    case 0x15:
    	ret = String.format(MExp._errstr.get("unexpected_end"), this._input, String.valueOf(space),this.error.get("expected"));
    break;
		}
		return ret;
	}
	
	private static int operator_priority(String value){
		switch(value){
		case "": return -1;
		case "[":return -1;
    case "(":return -1;
    case "+":return 0;
    case "-":return 0;
    case "*":return 1;
    case "/":return 1;
    case "%":return 2;
    case "^":return 2;
    case "!":return 3;
    default: return 256;
		}
	}
	
	private double mod(double x, double mod)
  {
  	double i = Math.floor( x / mod );
  	double x2 = i * mod;
  	return x - x2;
  }
	private double factorial(double n){
		n = Math.abs( Math.floor(n) );
    if( n==0 || n==1)
      return 1;
    return n * factorial( n - 1 );
  }
	private static boolean isDouble(String str){
		try{
			Double.parseDouble(str);
			return true;
		}
		catch (Exception e){
			return false;
		}
	}
	public static Double call_math_function(String name, Double param){
		Double ret = null;
		switch(name){
		case "abs": ret = new Double(Math.abs(param.doubleValue())); break;
		case "acos": ret = new Double(Math.acos(param.doubleValue())); break;
		case "asin": ret = new Double(Math.asin(param.doubleValue())); break;
		case "atan": ret = new Double(Math.atan(param.doubleValue())); break;
		case "cbrt": ret = new Double(Math.cbrt(param.doubleValue())); break;
		case "ceil": ret = new Double(Math.ceil(param.doubleValue())); break;
		case "cos": ret = new Double(Math.cos(param.doubleValue())); break;
		case "cosh": ret = new Double(Math.cosh(param.doubleValue())); break;
		case "exp": ret = new Double(Math.exp(param.doubleValue())); break;
		case "expm1": ret = new Double(Math.expm1(param.doubleValue())); break;
		case "floor": ret = new Double(Math.floor(param.doubleValue())); break;
		case "log10": ret = new Double(Math.log10(param.doubleValue())); break;
		case "log": ret = new Double(Math.log(param.doubleValue())); break;
		case "log1p": ret = new Double(Math.log1p(param.doubleValue())); break;
		case "rint": ret = new Double(Math.rint(param.doubleValue())); break;
		case "round": ret = new Double(Math.round(param.doubleValue())); break;
		case "signum": ret = new Double(Math.signum(param.doubleValue())); break;
		case "sin": ret = new Double(Math.sin(param.doubleValue())); break;
		case "sinh": ret = new Double(Math.sinh(param.doubleValue())); break;
		case "sqrt": ret = new Double(Math.sqrt(param.doubleValue())); break;
		case "tan": ret = new Double(Math.tan(param.doubleValue())); break;
		case "tanh": ret = new Double(Math.tanh(param.doubleValue())); break;
		case "ulp": ret = new Double(Math.ulp(param.doubleValue())); break;
		}
		return ret;
	}
	public double countExp(ArrayList<String> rpn){
		Stack<String> stack = new Stack<String>();
		for(int x = 0; x< rpn.size(); x++){
			String v = rpn.get(x);
			double a,b;
			if(MExp.isDouble(v)){
				stack.add(v);
			}
			else if(Ctype.isPunct(v)){
				switch(v){
				case "*":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf( a * b ));
				break;
				case "^":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf(Math.pow(a, b)));
				break;
				case "/":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf( a / b));
				break;
				case "+":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf( a + b ));
				break;
				case "-":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf( a - b ));
				break;
				case "%":
					b = Double.parseDouble(stack.pop());
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf(this.mod(a, b)));
				break;
				case "!":
					a = Double.parseDouble(stack.pop());
					stack.add(String.valueOf(this.factorial(a)));
				break;
				}
			}
			else if(Ctype.isAlnum(v)){
				a = Double.parseDouble(stack.pop());
				stack.add(String.valueOf(MExp.call_math_function(v, a)));
			}
		}
		this.result = Double.parseDouble(stack.pop());
		return 0;
	}
}

I to jest własnie owa klasa, do tego jeszcze używana wewnątrz klasa :

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class Ctype {
	final static boolean isLower(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Lower}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isUpper(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Upper}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isAlpha(String str){
		Pattern a = Pattern.compile(".*\\p{Alpha}");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isPunct(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Punct}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isGraph(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Graph}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isDigit(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Digit}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isPrint(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Print}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isAlnum(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Alnum}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	
	final static boolean isCntrl(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Cntrl}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isSpace(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Space}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isBlank(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Blank}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isXDigit(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{XDigit}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	final static boolean isASCII(String str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{ASCII}*");
		Matcher m = a.matcher(str);
		return m.matches();
	}
	
	/* For Char type */
	
	final static boolean isLower(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Lower}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isUpper(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Upper}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isAlpha(char str){
		Pattern a = Pattern.compile(".*\\p{Alpha}");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isPunct(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Punct}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isGraph(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Graph}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isDigit(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Digit}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isPrint(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Print}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isAlnum(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Alnum}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	
	final static boolean isCntrl(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Cntrl}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isSpace(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Space}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isBlank(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{Blank}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isXDigit(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{XDigit}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
	final static boolean isASCII(char str){
		Pattern a = Pattern.compile("\\p{ASCII}*");
		Matcher m = a.matcher(String.valueOf(str));
		return m.matches();
	}
}

a main służy na razie tylko do testowania klasy. Z analizy to wszystko w klasie działa mi zgodnie z moimi założeniami aż do momentu własnie owej felernej metody countExp() (sorki za różnice nazw ale poprzednia jej nazwa to własnie count()) zresztą możecie sobie sprawdzić biorąc w komentarz tą metodę i wpisać np: "sin(pi)*cos(pi)"

Nie rozumiem co takiego strasznego jest w tym kodzie??

0

Eclipse ma swój kompilator i może to jego wina... googlnąłem trochę i znalazłem bug ticket
https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=356002 - to jest na wersję Eclipsa 3.7.0-1
Ja mam 3.7.2 i nie występuje u mnie ten problem. Jaką masz wersję Eclipsa?

0

no właśnie mam wersję 3.7.2.M20120208-0800. W tamtym tygodniu ściągałem ze oficjalnej stronki.

0

A gdybyś zrobił Clean & Build? :)

0 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0