Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at main.main(main.java:56)

0

Witam.

Zaznaczam że w javie jestem zielony.

Mam projekt do zrobienia, który ma służyć rezerwacjom w kinie.

Oto kod:

 import java.util.Scanner;

public class main {

  public static void wyswietl_menu_glowne(){     //Menu główne
    System.out.print("System rezerwacji miejsc\n");
    System.out.print("Wybierz opcje:\n\n");
    System.out.print("1) Dodaj rezerwacje\n");
    System.out.print("2) Usuń rezerwacje\n");
    System.out.print("3) Sprawdz miejsce\n");
    System.out.print("4) Wyswietl wszystkie miejsca\n");
    System.out.print("5) Wyswietl wolne miejsca\n");
    System.out.print("6) Wyswietl zarezerwowane miejsca\n");
    System.out.print("0) Zamknij system\n");
  }

  public static void main(String[] args) {
    Miejsce rezerwacja = new Miejsce();
    Sala sala = new Sala();
    Kino kino = new Kino();

    // Miejsce testowe

    //rezerwacja.wypisz();
    //rezerwacja.rezerwuj();
    //rezerwacja.wypisz();
    //rezerwacja.anuluj_rezerwacje();
    //rezerwacja.wypisz();

    // Koniec miejsca testowego

    String wybor;
    int numer_sali;
    Scanner odczyt = new Scanner(System.in);
    wyswietl_menu_glowne();
    wybor = odczyt.nextLine();

    while(wybor != "0"){
      switch(wybor){
      case "1": 
        System.out.print("Dodaj rezerwacje\n");
        break;
      case "2": 
        System.out.print("Usun rezerwacje\n");
        break;
      case "3": 
        System.out.print("Sprawdz rezerwacje\n");
        break;
      case "4": 
        System.out.print("Podaj numer sali: \n");
        numer_sali = odczyt.nextInt();
        numer_sali = numer_sali - 1;

        if((numer_sali <= 4) && (numer_sali >= 0)){
          kino.wszystkie_sale[numer_sali].wyswietl_wszystkie_miejsca();
        }
        else{
          System.out.print("Nie ma takiej sali.\n");
        }

        System.out.print("Wciśnij dowolny przycisk by powrócić do menu.\n");
        wyswietl_menu_glowne();
        break;
      case "5": 
        System.out.print("Wyswietl wolne miejsca\n");
        break;
      case "6": 
        System.out.print("Wyswietl zarezerwowane miejsca\n");
        break;
      }
      wybor = odczyt.nextLine();
    }
}
 import java.util.Scanner;

class Miejsce {
  public
    String imie, 
        nazwisko;
    int   numer;
    Boolean rezerwacja;

    Miejsce(){ //Konstruktor domyślny
      imie ="";
      nazwisko ="";
      numer = 0;
      rezerwacja = false;
    }

    Miejsce(String _imie, String _nazwisko, int _numer, Boolean _rezerwacja){ //Konstruktor
      imie = _imie;
      nazwisko = _nazwisko;
      numer = _numer;
      rezerwacja = _rezerwacja;
    }

    void rezerwuj(){  //Funkcja rezerwująca
      if (rezerwacja == true){
        System.out.print("Miejsce jest już zarezerwowane.\n");
      }
      else{
        Scanner odczyt = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Podaj imię.\n");       
        imie = odczyt.nextLine();
        System.out.print("Podaj nazwisko.\n");
        nazwisko = odczyt.nextLine();

        rezerwacja = true;

        System.out.print("Miejsce "+ numer + " zostało zarezerwowane dla: " 
            + imie + " " + nazwisko +"\n");
      }
    }

    void anuluj_rezerwacje(){  //Funkcja anulująca
      if (rezerwacja == true){
        imie = "";
        nazwisko = "";

        rezerwacja = false;
        System.out.print("Rezerwacja anulowana.\n");
      }
      else{
        System.out.print("Nie ma takiej rezerwacji.\n");
      }
    }

    void wypisz(){ //Funkcja wypisująca
      if (rezerwacja == true){
        System.out.print("Numer: " + numer + ", " + imie + " " + nazwisko + "\n");
      }
      else{
        System.out.print("Numer: " + numer + " - miejsce wolne\n");
      }
    }
};

class Sala {
  private 
    final int ilosc_miejsc = 30;
    Miejsce[] wszystkie_miejsca = new Miejsce[ilosc_miejsc];

  public
    Sala(){

    for(int i = 0; i < ilosc_miejsc; i++){
      wszystkie_miejsca[i] = new Miejsce("","",i+1, false);
      }
    }

    void wyswietl_wszystkie_miejsca(){
      for(int i = 0; i < ilosc_miejsc; i++){
        wszystkie_miejsca[i].wypisz();
      }
      System.out.print("Wszystkich miejsc :" + ilosc_miejsc + "\n");
    }
}

class Kino {
  private
    final int ilosc_sal = 5;
    Sala[] wszystkie_sale = new Sala[ilosc_sal];

  public
    Kino(){
      for( int i = 0; i > ilosc_sal; i++){
        wszystkie_sale[i] = new Sala();
      }
    }
}

Problem jest taki, że gdy próbuje wypisać wszystkie miejsca z wybranej sali dostaje error:

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at main.main(main.java:56)

1

No to tylko siaść i płakać! Weź łaskawie postaw breakpoint w tym miejscu gdzie leci wyjątek i odpal program pod debugerem. Następnie popatrz jakie wartości mają zmienne.

0

Po pierwsze, zaznaczaj wiersz z błędem (56), nie zmuszaj do kompilacji, uruchamiania, liczenia,...
Po drugie, w tym wierszu

 for( int i = 0; i > ilosc_sal; i++){

jest błąd powodujący późniejszy NPE.

0

Wybaczcie, jestem obecnie chory i nie pomyślałem. Dzięki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0