java.lang.NullPointerException w trakcie wykonywania testów automatycznych

0

Cześć, po uruchomieniu testu skrypt wysypuje się podczas próby wykonania:

@Test
public void verifyIsLogged() {
    String isTrue = homePage.isLogged();
    Assert.assertEquals(isTrue, "Jakiś tam tekst");

  }

Wyrzuca wyjątek:
java.lang.NullPointerException
at com.automation.tests.HomePageTest.verifyIsLogged(HomePageTest.java:31)

Klasy z których korzysta skrypt:
HomePageTest

public class HomePageTest extends TestBase {
  LoginPage loginPage;
  HomePage homePage;

  @BeforeMethod
  public void setUp() {
    initialization();
    loginPage = new LoginPage();
    loginPage.doLogin(prop.getProperty("user"), prop.getProperty("pass"));
  }

  /*@Test(*//*priority = 1*//*)
  public void verifyHomePageTitle() {
    boolean flag = homePage.validateHomePageTitle();
    Assert.assertTrue(flag);
  }*/

  @Test
  public void verifyIsLogged() {
    String isTrue = homePage.isLogged();
    Assert.assertEquals(isTrue, "Jakiś tam tekst");

  }

  @AfterMethod
  public void tearDown() {
    driver.quit();
  }
}

HomePage

public class HomePage extends TestBase {

  @FindBy(xpath = ".//*[contains(text(), 'Zalogowany')]")
  WebElement homePageTitle;

  public HomePage() {
    PageFactory.initElements(driver, this);
  }

  public String isLogged() {
    return driver.getTitle();
  }
}

LoginPageTest

public class LoginPageTest extends TestBase {
  LoginPage loginPage;

  @BeforeMethod
  public void setUp() {
    initialization();
    loginPage = new LoginPage();
    /*loginPage.doLogin(prop.getProperty("user"), prop.getProperty("pass"));*/
  }

  @Test(priority = 0)
  public void verifyPageTitle() {
    String title = loginPage.validateLoginPageTitle();
    Assert.assertEquals(title, "Jakiś tam tekst");
  }

  @Test(priority = 1)
  public void loginTest() {
    loginPage.doLogin(prop.getProperty("user"), prop.getProperty("pass"));
  }

  @AfterMethod
  public void tearDown() {
    driver.quit();
  }
}

TestBase

public class TestBase {

  public static WebDriver driver;

  public static Properties prop;

  public static long PAGE_LOAD_TIMEOUT = 20;
  public static long IMPLICIT_WAIT = 20;

  public TestBase() {
    try {
      prop = new Properties();
      FileInputStream ip = new FileInputStream("src/test/java/*.properties");
      prop.load(ip);
      /*System.out.println(prop.getProperty("url"));
      System.out.println(prop.getProperty("user"));
      System.out.println(prop.getProperty("pass"));*/
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public static void initialization() {
    System.setProperty("webdriver.gecko.driver", "drivers/geckodriver.exe");
    driver = new FirefoxDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().deleteAllCookies();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(PAGE_LOAD_TIMEOUT, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(IMPLICIT_WAIT, TimeUnit.SECONDS);
    driver.get(prop.getProperty("url"));
  }

}

LoginPage

public class LoginPage extends TestBase {

  @FindBy(name = "username")
  WebElement username;

  @FindBy(name = "password")
  WebElement password;

  @FindBy(id = "zaloguj")
  WebElement submit;

  public LoginPage() {
    PageFactory.initElements(driver, this);
  }

  public String validateLoginPageTitle() {

    return driver.getTitle();
  }

  public LoginPage doLogin(String user, String pass) {
    username.sendKeys(user);
    password.sendKeys(pass);

    submit.click();

    return new LoginPage();
  }
}

Może ktoś udzielić rady co tu jest nie tak? Dodam że test LoginPageTest wykonuje się bez błędu, stąd moje zdziwienie że w drugim przypadku leci wyjątek.

0

homePage w teście masz null.

0
lukaszek016 napisał(a):

homePage w teście masz null.

Nie ogarniam. Identycznie skonstruowałem test jak w przypadku LoginPageTest i tam żadnego wyjątku nie ma :(

0
public class HomePageTest extends TestBase {
  LoginPage loginPage;
  HomePage homePage;   <<<<------------------------------

  @BeforeMethod
  public void setUp() {
    initialization();
    loginPage = new LoginPage();
    loginPage.doLogin(prop.getProperty("user"), prop.getProperty("pass"));
  }

Powiedz gdzie to inicjalizujesz? W teście LoginPage w konstruktorze, a tutaj nic takiego nie widze.

0
lukaszek016 napisał(a):
public class HomePageTest extends TestBase {
  LoginPage loginPage;
  HomePage homePage;   <<<<------------------------------

  @BeforeMethod
  public void setUp() {
    initialization();
    loginPage = new LoginPage();
    loginPage.doLogin(prop.getProperty("user"), prop.getProperty("pass"));
  }

Powiedz gdzie to inicjalizujesz? W teście LoginPage w konstruktorze, a tutaj nic takiego nie widze.

Weekend wisi w powietrzu, czas przewietrzyć głowę. Dzięki za odpowiedź :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0