Błąd java.lang.NullPointerException

0

package Restauracja;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import java.util.Timer;

/**
 *
 * @author LoL1
 */
public class Restaurant {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    // TODO code application logic here
    int ile_klientów=50;
    int co_ile_przychodza=5000;
    int z_jakim_odchyleniem=3000;
    Random los = null;
    Klient konkret;
    Thread watek;
    Obsluga obsluga=new Obsluga(10, 20, 5, 4, 3, 8);
    ArrayList<Klient> klient = new ArrayList<>();
    Timer timer;
    
    
    for(int i=0; i<ile_klientów;i++){
      klient.add(new Klient(i, 5, 5, 3, obsluga, 1000));
    }
    for(int i=0;i<ile_klientów;i++){
      konkret=klient.get(i);
      konkret.start();
      Thread.sleep((int)(los.nextGaussian()*z_jakim_odchyleniem+co_ile_przychodza));
    }
    
  }
}


===========================================================================

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Restauracja;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author LoL1
 */
public class Klient extends Thread{
  private int doStolika;
  private int bazowyCzasJedzenia;
  private int odchylenieCzasuJedzenia;
  private Obsluga obsluga;
  private int parametrCzasu;
  private Random los;
  private int id;
  
  Klient(int id, int doStolika, int bazowyCzasJedzenia, int odchylenieCzasuJedzenia, Obsluga obsluga, int parametrCzasu){
    this.doStolika=doStolika;
    this.bazowyCzasJedzenia=bazowyCzasJedzenia;
    this.odchylenieCzasuJedzenia=odchylenieCzasuJedzenia;
    this.obsluga=obsluga;
    this.parametrCzasu=parametrCzasu;
    this.id=id;
  }
  
  private int jem(){
    return (int)(los.nextGaussian()*odchylenieCzasuJedzenia+bazowyCzasJedzenia);
  }
  
  @Override
  public void run() {
    if(obsluga.CzyStolikWolny()){
      System.out.println(id+": Ide do stolika");
      try {
        obsluga.ZajmijStolik();
        Thread.sleep(doStolika*parametrCzasu);
        if(Math.random()>0.5){
          System.out.println(id+": Sprawdzam czu bufet wolny");
          while(!obsluga.CzyBufetWolny()) wait();
          System.out.println(id+": Zajmuje bufet");
          Thread.sleep(obsluga.ZajmijBufet()*parametrCzasu);
          obsluga.OpuscBufet();
          notifyAll();
        }
        else{
          System.out.println(id+": Sprawdzam czy kelner wolny");
          while(!obsluga.CzyKelnerWolny()) wait();
          System.out.println(id+": Zajmuje kelnera");
          Thread.sleep(obsluga.ZajmijKelnera()*parametrCzasu);
          System.out.println(id+": Jem");
          Thread.sleep(jem()*parametrCzasu);
          obsluga.OpuscKelnera();
          notifyAll();
        }
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Klient.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
    }
    else System.out.println(id+": Nie było wolnych stolików ide sobie.");
    
  }
  
}


===========================================================================

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Restauracja;

import java.util.Random;

/**
 *
 * @author LoL1
 */
public class Obsluga {
  private int ilosc_miejsc_bufet;
  private int ilosc_stolik;
  private int ilosc_kelner;
  private int czas_pierwszego_dania;
  private int czas_drugiego_dania;
  private int czas_bazowy_bufetu;
  private Random los;
  Obsluga(int ilosc_miejsc_bufet, int ilosc_stolik, int ilosc_kelner,int czas_bazowy_bufetu, int czas_pierwszego_dania, int czas_drugiego_dania){
    this.ilosc_miejsc_bufet=ilosc_miejsc_bufet;
    this.ilosc_stolik=ilosc_stolik;
    this.ilosc_kelner=ilosc_kelner;
    this.czas_bazowy_bufetu=czas_bazowy_bufetu;
    this.czas_pierwszego_dania=czas_pierwszego_dania;
    this.czas_drugiego_dania=czas_drugiego_dania;    
  }
  
  public boolean CzyStolikWolny(){
    boolean aha=false;
    if(ilosc_stolik>0) aha=true;
    return aha;        
  }
  public boolean CzyBufetWolny(){
    boolean aha=false;
    if(ilosc_miejsc_bufet>0) aha=true;
    return aha;        
  }
  
  public boolean CzyKelnerWolny(){
    boolean aha=false;
    if(ilosc_kelner>0) aha=true;
    return aha;        
  }
  
  public synchronized void ZajmijStolik(){
    ilosc_stolik--;
  }
  
  public synchronized void OpuscStolik(){
    ilosc_stolik++;
  }
  
  public synchronized int ZajmijBufet(){
    ilosc_miejsc_bufet--;
    return (int) (los.nextGaussian()*ilosc_miejsc_bufet+czas_bazowy_bufetu);
  }
  
  public synchronized void OpuscBufet(){
    ilosc_miejsc_bufet++;
  }
  
  public synchronized int ZajmijKelnera(){
    ilosc_kelner--;
    return czas_pierwszego_dania+czas_drugiego_dania;
  }
  
  public synchronized void OpuscKelnera(){
    ilosc_kelner++;
  }
  
}

Wywala mi takie coś:

0: Ide do stolika
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at Restauracja.Restaurant.main(Restaurant.java:39)
0: Sprawdzam czy kelner wolny
0: Zajmuje kelnera
0: Jem
Exception in thread "Thread-0" java.lang.NullPointerException
	at Restauracja.Klient.jem(Klient.java:34)
	at Restauracja.Klient.run(Klient.java:58)
Java Result: 1
0

W przyszłości zaznaczaj w kodzie, w którym wierszu wystąpił błąd. Nie trzeba będzie liczyć.
Zmienną obiektową (Random los) nie starczy zadeklarować, trzeba ją jeszcze utworzyć

Random los = new Random();

Ten błąd masz w dwóch miejscach.
Jesteś pewien, że metoda nextGaussian() jest w tym zadaniu właściwa? Ona może zwrócić liczbę ujemną.

0

Tak, jestem pewien, bo ma być rozkład normalny z bazą A i odchyleniem B więc nextGaussian()*B+A.
Zaznaczyłem zmienną.
Miejsca błędu zaznaczone poniżej.

package Restauracja;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

/**
 *
 * @author LoL1
 */
public class Restaurant {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    // TODO code application logic here
    int ile_klientów=50;
    int co_ile_przychodza=5000;
    int z_jakim_odchyleniem=3000;
    Random los = null;
    Klient konkret=new Klient();
    Obsluga obsluga=new Obsluga(10, 20, 5, 4, 3, 8);
    ArrayList<Klient> klient = new ArrayList<>();
    
    
    for(int i=0; i<ile_klientów;i++){
      klient.add(new Klient(i, 5, 5, 3, obsluga, 1000));
    }
    for(int i=0;i<ile_klientów;i++){
      konkret=klient.get(i);
      konkret.start();
      Thread.sleep((int)(los.nextGaussian()*z_jakim_odchyleniem+co_ile_przychodza));    <============================
    }
    
  }
}

===============================================

public class Klient extends Thread{
  private int doStolika;
  private int bazowyCzasJedzenia;
  private int odchylenieCzasuJedzenia;
  private Obsluga obsluga;
  private int parametrCzasu;
  private Random los= new Random();
  private int id;
  
  Klient(){
    
  }
  
  Klient(int id, int doStolika, int bazowyCzasJedzenia, int odchylenieCzasuJedzenia, Obsluga obsluga, int parametrCzasu){
    this.doStolika=doStolika;
    this.bazowyCzasJedzenia=bazowyCzasJedzenia;
    this.odchylenieCzasuJedzenia=odchylenieCzasuJedzenia;
    this.obsluga=obsluga;
    this.parametrCzasu=parametrCzasu;
    this.id=id;
  }
  
  private int jem(){
    return (int)(los.nextGaussian()*odchylenieCzasuJedzenia+bazowyCzasJedzenia);
  }
  
  @Override
  public void run() {
    if(obsluga.CzyStolikWolny()){
      System.out.println(id+": Ide do stolika");
      try {
        obsluga.ZajmijStolik();
        Thread.sleep(doStolika*parametrCzasu);
        if(Math.random()>0.5){
          System.out.println(id+": Sprawdzam czu bufet wolny");
          while(!obsluga.CzyBufetWolny()) wait();
          System.out.println(id+": Zajmuje bufet");
          Thread.sleep(obsluga.ZajmijBufet()*parametrCzasu);     <============================
          obsluga.OpuscBufet();
          notifyAll();
        }
        else{
          System.out.println(id+": Sprawdzam czy kelner wolny");
          while(!obsluga.CzyKelnerWolny()) wait();
          System.out.println(id+": Zajmuje kelnera");
          Thread.sleep(obsluga.ZajmijKelnera()*parametrCzasu);    <============================
          System.out.println(id+": Jem");
          Thread.sleep(jem()*parametrCzasu);
          obsluga.OpuscKelnera();
          notifyAll();
        }
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Klient.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
    }
    else System.out.println(id+": Nie było wolnych stolików ide sobie.");
    
  }
  
}

====================================================================

public class Obsluga {
  private int ilosc_miejsc_bufet;
  private int ilosc_stolik;
  private int ilosc_kelner;
  private int czas_pierwszego_dania;
  private int czas_drugiego_dania;
  private int czas_bazowy_bufetu;
  private Random los = new Random();
  Obsluga(int ilosc_miejsc_bufet, int ilosc_stolik, int ilosc_kelner,int czas_bazowy_bufetu, int czas_pierwszego_dania, int czas_drugiego_dania){
    this.ilosc_miejsc_bufet=ilosc_miejsc_bufet;
    this.ilosc_stolik=ilosc_stolik;
    this.ilosc_kelner=ilosc_kelner;
    this.czas_bazowy_bufetu=czas_bazowy_bufetu;
    this.czas_pierwszego_dania=czas_pierwszego_dania;
    this.czas_drugiego_dania=czas_drugiego_dania;    
  }
  
  public boolean CzyStolikWolny(){
    boolean aha=false;
    if(ilosc_stolik>0) aha=true;
    return aha;        
  }
  public boolean CzyBufetWolny(){
    boolean aha=false;
    if(ilosc_miejsc_bufet>0) aha=true;
    return aha;        
  }
  
  public boolean CzyKelnerWolny(){
    boolean aha=false;
    if(ilosc_kelner>0) aha=true;
    return aha;        
  }
  
  public synchronized void ZajmijStolik(){
    ilosc_stolik--;
  }
  
  public synchronized void OpuscStolik(){
    ilosc_stolik++;
  }
  
  public synchronized int ZajmijBufet(){
    ilosc_miejsc_bufet--;
    return (int) (los.nextGaussian()*ilosc_miejsc_bufet+czas_bazowy_bufetu);
  }
  
  public synchronized void OpuscBufet(){
    ilosc_miejsc_bufet++;
  }
  
  public synchronized int ZajmijKelnera(){
    ilosc_kelner--;
    return czas_pierwszego_dania+czas_drugiego_dania;
  }
  
  public synchronized void OpuscKelnera(){
    ilosc_kelner++;
  }
  
}

Błędy jakie mi wywala

0: Ide do stolika
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at Restauracja.Restaurant.main(Restaurant.java:36)
0: Sprawdzam czu bufet wolny
0: Zajmuje bufet
Exception in thread "Thread-1" java.lang.IllegalArgumentException: timeout value is negative
	at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
	at Restauracja.Klient.run(Klient.java:52)
Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)

I nie rozumiem dlaczego nie uruchamia kolejnych klientów.

0

Czy ty sobie robisz jaja?
Pierwszy null pointer wynika z tego że "los" jest nullem...,
Drugi błąd wynika z tego że "timeout value is negative". Czego tym zdaniu nie rozumiesz?

BTW: poważnie chcesz napisać program z wykorzystaniem współbieżności nie umiejąc podstaw języka w którym chcesz to napisać? o_O

0

Nie robie sobie jaj :)
Ślepy widocznie jestem :)
Działa już. Źle sobie nextGaussian ustawiłem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1