Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException

0

Piszę swoją pierwszą apkę z użyciem MySQL. Ze względu na to, że zawiera dużo okienek, wspomagam się graficznym kreatorem netbeansa do generowania tychże. Zrobiłem już z powodzeniem panele logowania i tym podobne, teraz chcę wypisać dane wszystkich administratorów w polu JTextField aby można było je później wybrać i przejść do edycji kont. Przy odpalaniu tego okienka, otrzymuję:

run:
Połączenie poprawne!
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
  at zarzadzanieKontamiAdministratorow$2.getSize(zarzadzanieKontamiAdministratorow.java:104)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.updateLayoutState(BasicListUI.java:1342)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.maybeUpdateLayoutState(BasicListUI.java:1311)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.getPreferredSize(BasicListUI.java:578)
  at javax.swing.JComponent.getPreferredSize(JComponent.java:1662)
  at javax.swing.ScrollPaneLayout.layoutContainer(ScrollPaneLayout.java:791)
  at java.awt.Container.layout(Container.java:1512)
  at java.awt.Container.doLayout(Container.java:1501)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1697)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validate(Container.java:1632)
  at java.awt.Container.validateUnconditionally(Container.java:1669)
  at java.awt.Window.pack(Window.java:818)
  at zarzadzanieKontamiAdministratorow.initComponents(zarzadzanieKontamiAdministratorow.java:169)
  at zarzadzanieKontamiAdministratorow.<init>(zarzadzanieKontamiAdministratorow.java:34)
  at PanelAdministratora.jButton3ActionPerformed(PanelAdministratora.java:154)
  at PanelAdministratora.access$100(PanelAdministratora.java:14)
  at PanelAdministratora$2.actionPerformed(PanelAdministratora.java:71)
  at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
  at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348)
  at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
  at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252)
  at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6533)
  at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
  at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6298)
  at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2238)
  at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2296)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
  at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4897)
  at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4534)
  at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4475)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2282)
  at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
  at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
  at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
  at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:90)
  at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
  at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
  at zarzadzanieKontamiAdministratorow$2.getSize(zarzadzanieKontamiAdministratorow.java:104)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.updateLayoutState(BasicListUI.java:1342)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.maybeUpdateLayoutState(BasicListUI.java:1311)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.getPreferredSize(BasicListUI.java:578)
  at javax.swing.JComponent.getPreferredSize(JComponent.java:1662)
  at javax.swing.ScrollPaneLayout.layoutContainer(ScrollPaneLayout.java:791)
  at java.awt.Container.layout(Container.java:1512)
  at java.awt.Container.doLayout(Container.java:1501)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1697)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validate(Container.java:1632)
  at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2744)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
  at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
  at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
  at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:90)
  at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
  at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
  at zarzadzanieKontamiAdministratorow$2.getSize(zarzadzanieKontamiAdministratorow.java:104)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.updateLayoutState(BasicListUI.java:1342)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.maybeUpdateLayoutState(BasicListUI.java:1311)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.getPreferredSize(BasicListUI.java:578)
  at javax.swing.JComponent.getPreferredSize(JComponent.java:1662)
  at javax.swing.ScrollPaneLayout.layoutContainer(ScrollPaneLayout.java:791)
  at java.awt.Container.layout(Container.java:1512)
  at java.awt.Container.doLayout(Container.java:1501)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1697)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validateTree(Container.java:1706)
  at java.awt.Container.validate(Container.java:1632)
  at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2744)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
  at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
  at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
  at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:90)
  at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
  at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)
import java.awt.Toolkit;
import java.sql.*;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author 
 */
public class zarzadzanieKontamiAdministratorow extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form zarzadzanieKontamiAdministratorow
   */

  public String login;
  public String haslo;

  public int szer = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width;
  public int wys = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height;

  public zarzadzanieKontamiAdministratorow() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jList1 = new javax.swing.JList<>();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Zarządzanie kontami administratorów");
    setLocation(szer/4, wys/4);
    setResizable(false);

    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Calibri Light", 0, 24)); // NOI18N
    jLabel1.setText("Zarządzanie kontami administratorów");

    jLabel2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/zdjecia/logo.png"))); // NOI18N

    jButton1.setText("Wróć");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jList1.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
    jList1.setBorder(new javax.swing.border.MatteBorder(null));
    jList1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jList1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
    String tab[] = null;
    String polaczenieURL = "jdbc:mysql://localhost:3306/bazadanych?user=root&password=";
    String query = "SELECT * FROM kontaadminow";

    Connection con = null;

    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection(polaczenieURL);
      Statement stat = con.createStatement();
      ResultSet result = stat.executeQuery(query);
      System.out.println("Połączenie poprawne!");
      result.last();
      int ile = result.getRow();
      result.first();

      for (int j=0; j > ile; j++)
      {
        tab[j] = j + ". Imię i nazwisko: " + result.getString("imieinazwisko") + " | login: " + result.getString("login");
        result.next();
      }

      con.close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      System.out.println(ex);
    }
    jList1.setModel(new javax.swing.AbstractListModel<String>() {
      public int getSize() { return tab.length; }
      public String getElementAt(int i) { return tab[i]; }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(jList1);

    jButton2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jButton2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/zdjecia/add_button.png"))); // NOI18N
    jButton2.setText(" Dodaj nowe konto");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N
    jButton3.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/zdjecia/edit_icon.png"))); // NOI18N
    jButton3.setText("Edytuj konto");

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(40, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jButton3)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(jButton2))
              .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 312, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jLabel2))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton1)
            .addGap(29, 29, 29)))
        .addContainerGap())
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(97, 97, 97)
        .addComponent(jLabel1)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel1)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jLabel2)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jButton1))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(35, 35, 35)
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 180, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(jButton2)
              .addComponent(jButton3))
            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
        .addContainerGap())
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    new PanelAdministratora().setVisible(true);
    this.dispose();
  }                    

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    new dodajKontoAdministratora().setVisible(true);
    this.dispose();
  }                    

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */

    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(zarzadzanieKontamiAdministratorow.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(zarzadzanieKontamiAdministratorow.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(zarzadzanieKontamiAdministratorow.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(zarzadzanieKontamiAdministratorow.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new zarzadzanieKontamiAdministratorow().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JList<String> jList1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  // End of variables declaration          
}

Nie dostaję błędu, kiedy wyrzucam poniższy blok, więc jak mniemam to w nim tkwi problem

jList1.setModel(new javax.swing.AbstractListModel<String>() {
      public int getSize() { return tab.length; }
      public String getElementAt(int i) { return tab[i]; }
    });

Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu :)

0

Rozwiązałem już problem korzystając z DefaultListModel, temat można zamknąć :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0