upload file jak to zrobić?

0

Cześć,
Przerabiam już któryś przykład "ładowania plików na dysk" i nie działa, choć błędów nie wykazuje. Muszę robić jakiś głupi błąd, którego nie mogę dostrzec.
Jest to normalny dynamic web project, który składa się z dwóch plików:
sedfile.jsp i getfile.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Guru File</title>
</head>
<body>
<a>File Upload:</a>
Select file: <br />
<form action="getfile.jsp" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" size="50" />
<br />
<input type="submit" value="Go" />
</form>
</body>
</html>

i getfile

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
  <%@ page import="java.io.*,java.util.*, javax.servlet.*" %>
<%@ page import="javax.servlet.http.*" %>
<%@ page import="org.apache.commons.fileupload.*" %>
<%@ page import="org.apache.commons.fileupload.disk.*" %>
<%@ page import="org.apache.commons.fileupload.servlet.*" %>
<%@ page import="org.apache.commons.io.output.*" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>File Upload</title>
</head>
<body>
<%
  File file ;
  int maxFileSize = 5000 * 1024;
  int maxMemSize = 5000 * 1024;
  String filePath = "C:/Users/tnowakowski1/Desktop/Priv/upload";

  String contentType = request.getContentType();
  if ((contentType.indexOf("multipart/form-data") >= 0)) {

   DiskFileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory();
   factory.setSizeThreshold(maxMemSize);
   factory.setRepository(new File("C:/Users/tnowakowski1/Desktop/Priv/temp"));
   ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory);
   upload.setSizeMax( maxFileSize );
   try{ 
     List fileItems = upload.parseRequest(request);
     Iterator i = fileItems.iterator();
     out.println("<html>");
     out.println("<body>");
     while ( i.hasNext () ) 
     {
      FileItem fi = (FileItem)i.next();
      if ( !fi.isFormField () ) {
        String fieldName = fi.getFieldName();
        String fileName = fi.getName();
        boolean isInMemory = fi.isInMemory();
        long sizeInBytes = fi.getSize();
        file = new File( filePath + "yourFileName") ;
        fi.write( file ) ;
        out.println("Uploaded Filepath: " + filePath + "<br>");
        out.println("Uploaded Filename: " + fileName + "<br>");
      }
     }
     out.println("</body>");
     out.println("</html>");
   }catch(Exception ex) {
     System.out.println(ex);
   }
  }else{
   out.println("<html>");
   out.println("<body>");
   out.println("<p>No file uploaded</p>"); 
   out.println("</body>");
   out.println("</html>");
  }
%>
</body>
</html>

Podpowiedzcie proszę gdzie jest mój błąd.

1

Nie za bardzo jestem w stanie czemu tak to robisz, chyba że chcesz pracować w muzeum...

1

Pierwszy błąd jest taki że korzystasz z tutoriala starszego od ciebie. Serio. To jest przecież jakaś Java 1.4 i skryptlety. Tak się pisało kod > 15 lat temu.
Gdybyś pisał to po ludzku to mógłbyś postawić sobie breakpointy w kodzie i go zdebugować.

0

OK Wziąłem inny przykład. Niemożliwe jest, że wszystkie przykłady, które znajduję w internecie nie działają.
Wyskakuje mi błąd Failed to define class paczka.FileUploadHandler i tak dalej.
Problem tkwi (wg mnie) w jakimś błędzie pliku web.xml Plik ten wygląda następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd" version="4.0">
 <display-name>FileUpload</display-name>
 <welcome-file-list>
  <welcome-file>index.html</welcome-file>
  <welcome-file>index.htm</welcome-file>
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  <welcome-file>default.html</welcome-file>
  <welcome-file>default.htm</welcome-file>
  <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
 </welcome-file-list>
 <servlet>
 <servlet-name>FileUploadHandler</servlet-name>
 <servlet-class>paczka.FileUploadHandler</servlet-class>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>FileUploadHandler</servlet-name>
 <url-pattern>/FileUploadHandler/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>

Pozostałe pliki programu:
index.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Guru Uploading File</title>
</head>
<body>
File: <br />
<form action="FileUploadHandler" method="post" enctype="multipart/form-data">
Nazwa pliku: <input type="text" name="file_name" size="50" />
<input type="file" name="file2" size="50" />
<br />
<input type="submit" value="Upload" />
</form>
<%
String file_name=(String)request.getParameter("filename");
if(file_name!=null){
  out.println(file_name+" uploaded ");
}
%>
</body>
</html>
package paczka;
import java.io.File;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.commons.fileupload.FileItem;
import org.apache.commons.fileupload.FileItemFactory;
import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory;
import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload;

public class FIleUploadHandler extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException {
    doGet(request, response);
  }
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException {
String file_name = null;

response.setContentType("text/html");
PrintWriter out = response.getWriter();
boolean isMultipartContent = ServletFileUpload.isMultipartContent(request);
if(!isMultipartContent){
  return;
}
FileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory();
ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory);
try {
  List<FileItem> fields = upload.parseRequest(request);
  Iterator <FileItem> it = fields.iterator(); 
  if(!it.hasNext()) {
    return;
  }
  while(it.hasNext()) {
    FileItem fileItem = it.next();
    boolean isFormFIeld =fileItem.isFormField();
    if(isFormFIeld) {
      if(file_name ==null) {
        if(fileItem.getFieldName().equals("file_name")) {
          file_name = fileItem.getString();
        }
      }
    }else {
      if(fileItem.getSize()>0) {
        fileItem.write(new File("D:\\uploadedfiles\\"+fileItem.getName()));
      }
    }
  }
} catch(Exception e) {
  e.printStackTrace();
}finally {
  out.println("<script type = 'text/javasctipt'>");
  out.println("window.location.href='index.jsp?fileName"+file_name+"'");
  out.println("<script>");
  out.close();
}
}
}

Z góry dzięki za podpowiedź

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0