Jak to zrobić?

0

Jak w listbox'ie pokazać wszystkie aplikacje działające w trayu, i listę programów uruchamiających się wraz z systemem?

0

listę programów startujących to sobie poprzez GetValueNames pobierasz z Rejestru

0

Ktos: lista programów siedzących w tray'u a nie tych co startują automatycznie.

Poszukaj w MSDN.

[dopisano]
Ktos

0

Szymek: on chciał także listę programów ładujących się razem z systemem

0

Jesli chcesz władowac w listbox wszytkie uruchomione aplikacje to rób tak(aktualnie):

procedure Tform1.exe;
var
uchwyt : THandle;
Proces : TProcessEntry32;
begin
uchwyt := CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPALL,0);
Proces.dwSize:=SizeOf(Proces);
listbox1.clear;
listbox2.clear;
if Integer(Process32First(uchwyt, Proces)) 0 then
repeat
ListBox1.Items.Add(Proces.szExeFile);
until Integer(Process32Next(uchwyt, Proces)) = 0;

CloseHandle(uchwyt);
end;

a pozniej w OnCreate dajesz: exe;
a jak chcesz liste wszystkich uruchamianych progsów to rób tak

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
i:integer;
begin
Reg:=tregistry.Create;
reg.RootKey:=Hkey_local_machine;
reg.OpenKey('software\microsoft\windows\currentversion\run', false);
reg.GetValueNames(listbox1.items.Create);
for i:=0 to listbox1.Items.Count-1 do begin
listbox2.Items.add(reg.readstring(listbox1.items[i]));
end;
end;

tylko ze tutaj dwa listbox'y wstaw;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0