Laravel, upload file

0

Cześć. Próbuję przesłać zdjęcia na serwer. Korzystam z Vue.js & Laravel.
W laravelu do odbierania plików używam php $request->file('images')
i teraz moje pytanie, co musi zawierać tablica images? Czy są to nazwy plików?
Pisałem już wcześniej dwa posty ale niestety nikt nie odpowiada :/ Więc może w ten sposób uda mi się coś zdziałać :D

1

Domyślnie nie ma jak wysłać, musisz użyć formdata, dorzucić tam pliki i je dopiero wysłać.

Pierwszy link w googlu... https://serversideup.net/uploading-files-vuejs-axios/

0

kod vue

<q-card-section class="q-pt-none">
    <q-form @submit.prevent="uploadFileSubmit">
     <q-select
      v-model="data.album_id"
      :options="albums"
      option-label="name"
      option-value="id"
      option-disable="inactive"
      emit-value
      map-options
      :label="this.$t('profile.title.photos.add.photo.album')"
      style="margin-bottom: 20px;"
     />
     <q-uploader
      :label="this.$t('profile.title.photos.add.photo.upload')"
      :multiple="true"
      class="full-width"
      auto-expand
      :factory="uploadFile"
      accept=".jpg, .png, .gif, image/*"
      ref="files">
     </q-uploader>
     <q-btn type="submit">SUBMIT</q-btn>
    </q-form>
   </q-card-section>
export default {
  name: "AddPhotosUserComponent",
  data() {
   return {
    viewModalUploader: false,
    data: {
     album_id: '',
     photos: []
    },
    files: ''
   }
  },
  props: {
   albums: []
  },
  methods: {
   openModal() {
    this.viewModalUploader = true;
   },
   uploadFileSubmit() {
    let formData = new FormData();
    for (var i = 0; i < this.data.photos.length; i++) {
     let photo = this.data.photos[i];
     formData.append('photos[' + i + ']', photo);
    }
    this.data.photos = formData;
    this.$axios.post('user/photos/store', this.data)
    .then(() => alert('ok')).catch(() => alert('nie ok'))
   },
   uploadFile() {
    this.data.photos = this.$refs.files.files;
   }
  }
 }

Przechodzi jednak zdjęcia nie są dodawanie. W dev tool -> request payload zwraca {"album_id":3,"photos":{}}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0