Laravel, vue.js, jwt

0

Zacząłem zabawę z JWT, stworzyłem komponent logowania Login


export default {
   data(){
    return{
      credential: {
        email: '',
        password: '',
      }
    }
   },
    methods:{
      login(){
       this.$http.post('http://127.0.0.1:8000/api/user/login', this.credential)
        .then(respone => respone.json())
        .then(result => {
         console.log(result);
         localStorage.setItem('token', result.token);
        });
      }
    },
    created:function () {

    }
  }

w Laravelu kontroler UserController


class UserController extends Controller
{
  public function login(Request $request){
    $userData = $request -> only('email', 'password');
    if (!$token = JWTAuth::attempt($userData)){
      return response()->json([
        'error' => 'Invalid login or password',
      ],401);
    }
    return response()->json([
      'token' => $token,
    ],200);
  }
}

próbując się zalogować i uzyskać token w konsoli otrzymuję błąd

POST http://127.0.0.1:8000/api/user/login 404 (Not Found)
login:1 Failed to load http://127.0.0.1:8000/api/user/login: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://localhost:8081' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
login:1 Uncaught (in promise) Response {url: "http://127.0.0.1:8000/api/user/login", ok: false, status: 0, statusText: "", headers: Headers, …}

nie mam pojęcia dlaczego API nie jest ładowane :/

0

używam CORSa, mam dodanego

No nie masz - gdybyś miał, nie byłoby błędu ;-)

Opowiedz jak konfigurowałeś CORS.

0

1. composer require barryvdh/laravel-cors
2. \Barryvdh\Cors\HandleCors::class,
3, php artisan vendor:publish --provider="Barryvdh\Cors\ServiceProvider"
wcześniej chciałem wyświetlać artykuły, bez CORS też nie działało, doinstalowałem, teraz wyświetlanie działa ok jednak tutaj...

0

W takim razie to wygląda dobrze - dlaczego Twój request dostaje zwrotkę 404?

0

Dodałeś nagłówki CORS w .htaccess ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0