Obsługa plików

0

mam jedo małe pytanko:
Jak wczytać pojedyńczy bit z pliku?
W jakiej zmiennej mozna przechowywac pojedynczy bit?
I to na tyle.podro

0
var F: File;
   c:Char;
   i: Integer;
begin
 assignFile(F,'NazaPliku');
 try
  while not eof(F) do
   for i:=1 to ktory_bit do  //sczytujesz bity, dopuki wskaźnik nie ustawi się na Twoim szykanym bicie;
    Read(F,c);
 showmessage(c); // tu Ci wyświetla jeśli dojdzie do tego bitu.
 finally
  clocefile(F);
 end;
end;

mniej więcej to tyle. Można jeszcze inaczej, ale sam już do tego dojdziesz :)

0

BIT!

A na moje oko nie bedzie to latwe. Odczytujesz bajt i rozpisujesz go na bity, jak - nie wiem.

0

Bit <> Bajt
Bajt to 8 bitów, więc aby odczytac bity danego bajta musisz najpierw odczytać ten bajt (np. tak jak podał endrique) a nastepnie rozbić go na bity. http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=37048&post=61527#61527

0

Najprosciej chyba tak:

function dajbit(b,ktory:byte):boolean;
begin result:=false;
case ktory of
0:result:=(b and 1)<>0;
1:result:=(b and 2)<>0;
2:result:=(b and 4)<>0;
3:result:=(b and 8)<>0;
4:result:=(b and 16)<>0;
5:result:=(b and 32)<>0;
6:result:=(b and 64)<>0;
7:result:=(b and 128)<>0;
end;
end;
ta funkcja oczywiscie zwraca true jesli bit 'ktory' w bajcie b jest 1 a false jesli jest on zerem.

0

nie da się odczytać pojedyńczego bitu, bo najmniejszym typem, który można zapisać do pliku jest bajt :-)

0

Ale bajt sklada sie z bitow, wiec mozna odczytac bajt i wyciagnac bit

0

Ale co Ty chcesz wyciągać ?.. - zobacz na plik tekstowy - wyobraź sobie go jako ciąg bajtów..

B B B B B B

B - bajt..

A każdy bajt składa się z ośmiu bitów - możesz co najwyżej odczytać 8-mio bitowe kombinacje bajta - odczytać bajt i sprawdzić w tablicy ASCII jego kod w zapisie dwójkowym.

0

Pisze gre, napisałem już prawie wszystkie funkcje importujace mapkę q3 zostało mi tylko wczytanie list PVS no i troche mi sie spie.......o.
Mam podaną liczbę klastrów i liczbe bitów w klustrze.

Jak komuś pomoż to mam kawałek kodu w C++

struct tBSPVisData
{
int numOfClusters;
int bytesPerCluster;
byte *pBitsets;
};

fread(&(m_clusters.numOfClusters), 1, sizeof(int), fp);
fread(&(m_clusters.bytesPerCluster), 1, sizeof(int), fp);
int size = m_clusters.numOfClusters * m_clusters.bytesPerCluster;
m_clusters.pBitsets = new byte [size];

fread(m_clusters.pBitsets, 1, sizeof(byte) * size, fp);

no i to na tyle

0

Moze to Ci pomoze.

Type
 tBSPVisData = record
  numOfClusters: Integer;
  bytesPerCluster: Integer;
  pBitsets: ^Byte;
 end;

var
 Plik: file;
 m_clusters: tBSPVisData;
 size: Integer;
begin
 AssignFile(Plik, 'nazwa');
 Reset(Plik, 1);

 BlockRead(plik, m_clusters.numOfClusters, sizeof(Integer));
 BlockRead(plik, m_clusters.bytesPerCluster, sizeof(Integer));
 size := m_clusters.bytesPerCluster * m_clusters.numOfClusters;
 GetMem(m_clusters.pBitsets, size);
 BlockRead(plik, m_clusters.pBitsets^, size);
 CloseFile(Plik);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0