obsługa plików

0

Witam,

mam pewien plik tekstowy zlecenia.txt

3
1 Krakow 124
2 Rzeszow 200
3 Poznan 500

w programie chcę wypisać jego zawartość. Niestety, zawartość pliku znika tuż po uruchomieniu programu.

plik.open("zlecenia.txt" , std::ios::out);
      if (plik.good() == true)
      {
        std::cout << "Biezace zlecenia!" << std::endl;
        int n;
        plik >> n;

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {

          string wiersz;
          getline(cin, wiersz);
          cout << wiersz;

        }
1

nie ta flaga przy otwieraniu pliku, powinno być:

std::ios::in 
0

Zawartość pliku już nie znika, jednak nadal nie jest wypisywana.

0
getline(cin,wiersz)//z czego czytasz? bo raczej nie z pliku 

nie czytasz z pliku... powinno być:getline(plik,wiersz)

0
 std::ifstream fin("zlecenia.txt");
 if(plik)
  {
   std::cout<<"Biezace zlecenia!"<<std::endl;
   unsigned n;   
   for(fin>>n;n--;)
    {
    string line;
    getline(fin,line);
    std::cout<<line<<std::endl;
    }
   fin.close();
  }
 else std::cout<<":/"<<std::endl;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0