komponent HTTP

0

Witam
Mam za zadanie napisać program blokujący dostęp stron www.
Wiem że taką możliwość oferuje komponent idHTTP
Ale w FAQ jest bardzo mało opisów.
Może ktoś wie coś więcej.

Z góry dzięki.

0

IdHTTP służy do nawiązywania połączenia HTTP, a nie do blokowania stron.
Monitoruj przeglądarke internetową (MSDN), albo aktywne połączenia. Możesz także wykluczać całe domeny wpisem w pliku hosts.

0

Mam taki kod i wszytko ok ale w 2000 i XP można otworzyć strone bez potrzeby uruchamiania explorera.
Czy można zablokować port z którego korzysta HTTP?

function GetURL(Service: string): string;
var
ClDDE: TDDEClientConv;
temp: PChar;
begin
Result := '';
ClDDE := TDDEClientConv.Create(nil);
with ClDDE do
begin
SetLink(Service, 'WWW_GetWindowInfo');
temp := RequestData('0xFFFFFFFF');
Result := StrPas(temp);
StrDispose(temp);
CloseLink;
end;
ClDDE.Free;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Tekst : THandle;
Uchwyt : HWND;
begin
edit1.text:=(GetURL('IExplore'));
{if pos('',edit1.text)<>0 then
begin
http.Host:=edit1.Text;
http.Disconnect;
end; }
if pos('',edit1.text)=0 then
begin
// pobranie uchwytu do okna na podstawie jego nazwy
Uchwyt := FindWindow('Explorer', nil);
// jeżeli dane okno istnieje
if Uchwyt <> 0
// wysłanie stosownego komunikatu
then PostMessage(Uchwyt, WM_SYSCOMMAND, SC_CLOSE, 0);
Tekst :=FindWindow('IEFrame',Nil);
PostMessage(Tekst, WM_CLOSE, 0, 0 );
end;
timer1timer(sender);
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
timer1.Enabled:=true;
Label1.Caption := 'Czas pobrania URL: ' + IntToStr(I);
Dec(i);
If I = 0 then
begin
timer1.Enabled:=false;
i:=3;
button1click(sender);
end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
//ShowWindow( FindWindow( 'Progman',nil), SW_SHOW);
//ShowWindow( FindWindow( 'Shell_TrayWnd',nil), SW_SHOW);
Application.HintColor:=clRed;
end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0