Komponent jeszcze raz

0

Mój temat przeniesiono do kosza a ja zapytam jeszcze raz bo wtedy nie dostalem odpowiedzi.

Czy ta klasa jest komponentem I chodzi mi o sposob programowania !!! (czytaj programowanie struktualne, obiektowe i komponentowe) np java beans. Jesli nie to co musi zawierac zeby byc komponentem.
Jeszcze raz powtarzam nie chodzi mi o Component (jakim jest jLabel itp) Wiem co to Component!

package pl.toXML.app;
import nu.xom.*;
import java.io.*;
import java.util.*;

public class Zgloszenia {
    public String nr, data, imie, nazwisko, sprzet, opis, status;
    public Zgloszenia(String nr, String data, String imie, String nazwisko, String sprzet, String opis, String status){
        this.nr = nr;
        this.data = data;
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.sprzet = sprzet;
        this.opis = opis;
        this.status = status;
    }
    //Tworzy element (Element) XML na bazie obiektu Zgloszenie (this):
    public Element getXML(){
        Element zgloszenie = new Element("zgloszenie");
        Element nrid = new Element("nr");
        nrid.appendChild(nr);
        Element dataid = new Element("data");
        dataid.appendChild(data);
        Element imieid = new Element("imie");
        imieid.appendChild(imie);
        Element nazwiskoid = new Element("nazwisko");
        nazwiskoid.appendChild(nazwisko);
        Element sprzetid = new Element("sprzet");
        sprzetid.appendChild(sprzet);
        Element opisid = new Element("opis");
        opisid.appendChild(opis);    
        Element statusid = new Element("status");
        statusid.appendChild(status);

        zgloszenie.appendChild(nrid);
        zgloszenie.appendChild(dataid);
        zgloszenie.appendChild(imieid);
        zgloszenie.appendChild(nazwiskoid);
        zgloszenie.appendChild(sprzetid);
        zgloszenie.appendChild(opisid);
        zgloszenie.appendChild(statusid);

        return zgloszenie;
    }
    //Konstruktor przywracający obiekt Zgloszenie z elementu XML:
    public Zgloszenia(Element zgloszenie){
        nr = zgloszenie.getFirstChildElement("nr").getValue();
        data = zgloszenie.getFirstChildElement("data").getValue();
        imie = zgloszenie.getFirstChildElement("imie").getValue();
        nazwisko = zgloszenie.getFirstChildElement("nazwisko").getValue();
        sprzet = zgloszenie.getFirstChildElement("sprzet").getValue();
        opis = zgloszenie.getFirstChildElement("opis").getValue();
        status = zgloszenie.getFirstChildElement("status").getValue();
    }
    public String toString(){return nr + " " + data;}
    //Dla czytelności:
    public static void format(OutputStream os, Document doc) throws Exception{
        Serializer serializer = new Serializer(os,"Windows-1250");
        serializer.setIndent(4);
        serializer.setMaxLength(60);
        serializer.write(doc);
        serializer.flush();
    }
    public static void glowny() throws Exception{
         List<Zgloszenia> people = Arrays.asList(
                new Zgloszenia("aaaaaa", "Kleks","a","fsfd","fsdfsd","fsdff","sdff"));
                 //new Zgloszenia(app.Zgloszenie.jPanel1.jTextField1.getText(""), "Kleks","a","","","",""));
        System.out.println(people);
        Element root = new Element("zgloszenie");
        for(Zgloszenia p: people)
            root.appendChild(p.getXML());
        Document doc = new Document(root);
        format(System.out, doc);
        format(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(
                "zgloszenie.xml")), doc);
    }
}
1

Java bean musi mieć konstruktor bezargumentowy, gettery i settery (public). Musi też implementować interfejs Serializable.

0

A moglbys mi mniej wiecej powiedziec gdzie je wstawic i czy w ogóle z tej klasy idzie na java beean przerobic ??

1

Spróbuj tak (jak korzystasz z dobrego IDE, to IDE samo wygeneruje wszystkie settert i gettery):

public class Zgloszenia implements interface Serializable{
    private String nr, data, imie, nazwisko, sprzet, opis, status;
    public Zgloszenia(){
        this("","","","","","","");
    }
    public Zgloszenia(String nr, String data, String imie, String nazwisko, String sprzet, String opis, String status){
        this.nr = nr;
        this.data = data;
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.sprzet = sprzet;
        this.opis = opis;
        this.status = status;
    }
    public void setNr(String nr){
        this.nr = nr;
    }
    public String getNr(){
        return this.nr;
    }
    ...
0

Dzieki ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0