Poprawa programu ciagi

0

Siemka wie ktoś może jak zrobić, żeby program szukał najdłuższego ciagu

#include <bits/stdc++.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// Gdy znaleziono najdlusza sume, metoda drukuje wynik
// Jesli nie znaleziono zadnego pasujacego ukladu liczb, metoda drukuje informacje o braku wyniku
void znajdz_najdluzszy_podciag(int tablica[], int dlugosc, int suma) {
  // Zmienne pomocnicze
  int aktualna_suma, i, j;

  for (i = 0; i < dlugosc; i++) {
    // Ustawiamy aktualny element jako aktualna suma
    aktualna_suma = tablica[i];

    // Mamy jeden wybrany element z naszej tablicy
    // I przeszukujemy reszte tablicy do konca w poszukiwaniu najdluzszej sekwencji elementow
    // Pasujacych do sumy
    for (j = i + 1; j <= dlugosc; j++) {
      // Jesli aktualna suma jest rowna oczekiwanej, znalezlismy wynik
      if (aktualna_suma == suma) {
        int dlugosc_najdluzszego = j - i;
        // Drukujemy wynik na konsoli
        cout << "Najdluzszy podciag to [";
        for (int k = i; k <= j - 1; k++) {
          if (k != i) cout << ", ";
          cout << tablica[k];
        }
        cout << "] o dlugosci " << dlugosc_najdluzszego;

        // Zapisujemy do pliku
        ofstream plik("wyniki.txt");
        plik << "Najdluzszy podciag to [";
        for (int k = i; k <= j - 1; k++) {
          if (k != i) plik << ", ";
          plik << tablica[k];
        }
        plik << "] o dlugosci " << dlugosc_najdluzszego;
        plik.close();

        // Konczymy dzialanie funkcji
        return;
      }
      // Jesli aktualna suma przekroczyla oczekiwana lub wyszlismy poza dlugosc tablicy, to przerywamy petle
      if (aktualna_suma > suma || j == dlugosc) break;
      // W przeciwnym razie dodajemy do aktualnej sumy aktualny element
      // I robimy kolejny obrot petli by znow sprawdzic aktualna sume
      aktualna_suma = aktualna_suma + tablica[j];
    }
  }

  cout << "Nie znaleziono pasujacych liczb";
}


int main() {
  // Wczytujemy dane z pliku
  // Wczytujemy dane linia po linii
  // Dlatego mamy 2 elementy:
  // Pierwszy to pierwsza linijka z pliku czyli "A[] = [...]"
  // Drugi to druga linijka z pliku czyli "Suma = ..."
  // Wszystko jest stringiem w tym momencie
  string aktualna_linia;
  string linie[2];
  int index = 0;
  ifstream plik("dane.txt");
  while (getline(plik, aktualna_linia))
  {
    linie[index] = aktualna_linia;
    index++;
  }
  plik.close();

  // Bierzemy pierwsza linie i wyciagamy z niej sama tablice liczb aby miec ja w formacie "x,y,z"
  // Wywalamy zatem "A[] = " oraz nawiasy kwadratowe
  // Zostana nam jeszcze przecinki pomiedzy liczbami, ktore usuniemy pozniej
  string tablica_z_pliku = linie[0].substr(linie[0].find(" = ") + 4, linie[0].length() - 8);

  // Bierzemy druga linie i wyciagamy wartosc sumy
  // Wywalamy "Suma = "
  string suma_z_pliku = linie[1].substr(linie[1].find(" = ") + 3);

  // Wywalamy wszystkie przecinki i to co zostanie zamieniamy na liczby
  vector<int> wektor;
  stringstream tablica_jako_array(tablica_z_pliku);
  for (int i; tablica_jako_array >> i;) {
    wektor.push_back(i);
    if (tablica_jako_array.peek() == ',') {
      tablica_jako_array.ignore();
    }
  }
  int tablica[wektor.size()];
  for (std::size_t i = 0; i < wektor.size(); i++) {
    tablica[i] = wektor[i];
  }

  // Ustalamy dlugosc tablicy (ile elementow)
  int dlugosc = wektor.size();

  // Zmieniamy sume ze stringa na liczbe
  int suma;
  stringstream suma_jako_liczba(suma_z_pliku);
  suma_jako_liczba >> suma;

  // Wywolujemy funkcje szukajaca
  znajdz_najdluzszy_podciag(tablica, dlugosc, suma);
  return 0;
}
1

Pseudokod, O(n^2):

function longest_subseq_sum(xs, s): # xs - list, s - given sum
  if empty(xs): 
    return NULL
  limit = length(xs)
  sequence = []
  maximum = 0
  for i = 0 to limit - 1:
    j = i
    tmp_sum = 0
    tmp_seq = []
    while j < limit and tmp_sum <= s:
      tmp_sum += xs[j]
      tmp_seq.append(xs[j])
      j += 1
      if tmp_sum == s:
        if len(tmp_seq) >= maximum:
          maximum = len(tmp_seq)
          sequence = tmp_seq # copy must be assigned here
  return sequence
0

Najdłuższego podciagu czy najdłuższego podzbioru?
Co ma do tego przekazywana suma?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1