Napisac program pobierajacy od uzytkownika dwie liczby całkowite A oraz B,
A < B, a nastepnie wyznaczajacy sume ciagu liczb od A do B, czyli sume ciagu
(A,A + 1, . . . ,B). Obliczenia nalezy wykonac trzykrotnie stosujac kolejno petle:
while, do-while, for.

no i mam tak :

package zadanie2;

/**
 *
 * @author Gizd
 */

import java.util.Scanner;
public class Zadanie2 {

public static void main(String[] args) {
    int suma=0;
    Scanner in= new Scanner(System.in);
    System.out.println("Program wyznacza sume ciagu podanych przez uzytkownika liczb");
    System.out.println("Podaj pierwsza liczbe calkowita.");
    int liczba1 = in.nextInt();
    System.out.println("Podaj druga liczbe calkowita, wieksza od pierwszej.");
    int liczba2 = in.nextInt();
    int licznik=liczba1;
     if(liczba1<liczba2)
     {
     while(licznik!=liczba2+1) {
      suma+=licznik;
      licznik++;
     }  
      while(licznik!=liczba2+1); 

i tu się zaciąłem na internecie znalazłem taką końcówkę ale dopiero zaczynam programować i nie mam pojęcia jak mam to zrobić na jave działającą w netbensie . To ta końcówka

cout<<"Dla petli "do-while" suma ciagu liczb wynosi:"<<suma<<endl;
suma=0,licznik=liczba1;
for(licznik;licznik<liczba2+1;licznik++)
{
suma+=licznik;
}
cout<<"Dla petli "for" suma ciagu liczb wynosi:"<<suma<<endl;
}
else cout<<"Uzytkownik podal bledne dane, prosze czytac uwaznie polecenia."<<endl;

cin.get();
return 0;

}

Prosiłbym kogoś o sprawdzenie tego co dotychczas zrobilem i dopisanie tej końcówki