Jak sprawdzić czy CD-ROM jest otwarty?

0

Jak sprawdzić czy CD-ROM jest otwarty?
Proszę tylko nie piszcie:
mciSendString('Set cdaudio door open wait',nil,0,handle); otwieranie
mciSendString('Set cdaudio door closed wait',nil,0,handle);
zamykanie

0

if MessageDlg('Czy CD-ROM jest otwarty?',mtConfirmation,[mbYes, mbNo],0)=mrYes then
begin
ShowMessage('CD-ROM jest otawrty');
end else begin
ShowMessage('CD-ROM jest zamkniety');
end;

:-) --W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi.

0

LOL :D--MarcineqSoft
[email protected]
Borland C++ Builder 4 Standard

0

Nie o taką odpowiedź mi chodziło :), próbuj dalej.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0